OK2018 – Vi støtter velfærdens helte

Enhedslisten opfordrer til at bakke op om velfærdens helte og de faglige aktiviteter under OK18. Få ideer til aktivisme øverst på denne side – og læs om Enhedslistens initiativer lokalt og i Folketinget nederst på siden.

Aktuel opdatering (18.03):

“Vi står på tærsklen til den største konflikt på det danske arbejdsmarked i 20 år,” lyder det i en status om OK18 fra Enhedslisten 18. marts.

Regeringen og KL har kørt konflikten op med deres voldsomme lockoutvarsel fra 10. april. Når velfærdens helte går i strejke 4. april, så er det den vigtigste styrkeprøve i årtier. Enhedslisten står 100 pct. sammen med velfærdens helte.

22. marts er der landsdækkende stormøde for tillidsrepræsentanter i stat, kommuner og regioner med 10.000+ deltagere. Fagbevægelsen har i det hele taget sat turbo på konfliktplanerne med løbende aktiviteter i de næste uger.

Deltag i demonstrationer og aktiviteter

Alle kan være. Er du offentlig ansat, så kan du sammen med dine kolleger gøre strejken aktiv og udadvendt. Er du privat ansat, så kan du samle opbakning blandt kollegerne til velfærdens helte. Er du selv bruger af velfærden, så kan du bakke de offentlig ansatte op på demonstrationer og møder. Læs mere i Enhedslistens Aktivitets- og strejke håndbog

Fagbevægelsen er i gang med at planlægge demonstrationer over hele landet på første og anden strejkedag. Den foreløbige største demonstration bliver på første lockout-dag. Vi deler løbende info på Enhedslistens faglige Facebook-side.

Aktiviteterne i Købehavn og Frederiksberg kommune samles på denne hjemmeside

Pres arbejdsgiverne i medierne

Fagbevægelsen holder fast i musketer-eden, hvor man støtter hinanden i kravene, men har brug for støtte nedefra. Derfor opfordrer vi Enhedslistens faglige til at blande sig i debatten: Send læserbreve til lokalavisen, skriv til borgmesteren – alt, der sætter de ansattes krav på dagsordenen, hjælper!

Derudover har Enhedslistens faglige sammen med Socialistisk Ungdomsfront lavet et billede og nogle plakater, som du kan hhv. dele på Facebook eller printe og hænge op på din arbejdsplads.

Sidst, men ikke mindst, kan du følge udviklingen i OK 2018 ved at følge Enhedslistens faglige på Facebook.

 

Alle kampagner

"Det trækker op til storkonflikt. Hos Enhedslisten er vi ikke i tvivl: Vi støtter velfærdens helte." - Pernille Skipper

Det gør Enhedslisten i Folketinget

I Danmark tjener kvinder i 13,2 pct. mindre i timen end mænd. Forskellene skyldes især, at kvindedominerede fag så som omsorgsfag lønnes markant ringere end mandedominerede fag.

Derfor har Enhedslisten stillet forslag om at afsætte 5 mia. kr. til en særlig ligelønspulje. Læs Enhedslistens forslag, som Alternativet er gået med på – og læs fagbossernes opbakning til forslaget.

12. april har Enhedslisten desuden indkaldt til forespørgselsdebat om det mandat, regeringen har givet til forhandlingerne om OK18, og hvordan regeringen stiller sig til et indgreb i en konflikt. Læs mere.

Det gør Enhedslisten i regionerne

Lockouten skal ikke være en spareøvelse. Derfor skal penge sparet på en storkonflikt føres tilbage til de relevante områder. Det foreslår Enhedslisten i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden (punkt 4. på dagsordenen).

Det gør Enhedslisten i kommunerne

På Syddjurs, i Furesø, i Århus og i Esbjerg har Enhedslisten anmodet byrådet om at opfordre KL til at trække lockout-varslet tilbage.

Såfremt KL fastholder varslingen af lockout, foreslår Enhedslisten i København, Svendborg, Syddjurs, i Furesø og i Roskilde at trække sin bemyndigelse til KL om at indgå overenskomster for de respektive kommuner tilbage, så kommunernes ansatte ikke kan lockoutes.

På Syddjurs, i Ishøj og i Esbjerg har Enhedslisten foreslået, at penge sparet på en lockout skal føres tilbage til det kommunale område, de er sparet på.

På Bornholm har Enhedslisten undersøgt mulighederne for, at kommunen kan handle uafhængigt af KL i forbindelse med en lockout – og overvejet, om KL har udspillet sin rolle. På Frederiksberg, i Århus og i Svendborg har Enhedslisten stillet en lang række kritiske spørgsmål om borgmesterens holdning til KL’s lockout-varsel.