Rettigheder til fødende skal ind i sundhedsloven

Rettigheder til fødende og deres partnere skal forbedre forholdene på fødegangene. Forholdene på de danske fødegange er mange steder så ringe nu, at jordemødre flygter og forældre og børn får en utryg start på livet. Enhedslisten vil give de fødende og deres partnere lovfastsatte rettigheder i et selvstændigt kapitel i sundhedsloven. Det er fundamentalt for velfærdssamfundet, at din start på livet ikke afhænger af dine forældres pengepung, siger Mai Villadsen i sit første store velfærdsudspil som politisk ordfører.

Politisk ordfører Mai Villadsen siger:

  • Overalt i sundhedsvæsenet løber de ansatte for hurtigt efter mange års nedskæringer, som vi kun lige er i gang med at rette op på. Lige nu hører vi – igen fristes jeg til at sige – om forfærdende forhold for fødende og jordemødre, der løber alt for hurtigt. Der er behov for at gøre noget, som er langsigtet og som viser, at starten på et nyt lille liv og på forældreskab prioriteres højt i den danske velfærdsstat og vores fælles sundhedsvæsen. Derfor vil Enhedslisten have helt konkrete rettigheder for de fødende indskrevet i sit eget kapitel i sundhedsloven.
  • Det er en af de vigtigste velfærdsopgaver at sikre en tryg og sikker fødsel for alle nyfødte og nye forældre, uanset hvor mange penge de har, eller hvorfra i samfundet de kommer. Men uligheden viser sit grimme ansigt på fødegangene. Dem der kan betaler sig fra det får i stigende grad privat fødselsforberedelse, privat ammehjælp og endda private barselshoteller. Det er ikke rimeligt, at en ordentlig start på livet er forbeholdt de børn, der er så heldige, at deres forældre kan betale sig fra det.
  • Jordemødre flygter fra det offentlige, fordi arbejdsforholdene er for ringe, og fordi de ikke kan stå inde for dét, de leverer til de fødende. Senest har over halvdelen af alle danske jordemødre skrevet under på en protest og et krav om ordentlige arbejdsforhold, så de kan udføre arbejdet forsvarligt. Og de store problemer med forholdene for fødende trækker et grimt spor efter sig af genindlæggelser og tilknytningsproblemer. Det kan vi ikke lukke øjnene for i et velfærdssamfund som de danske. Det har konsekvenser, når jordemødrenes arbejdsforhold er for ringe.
  • Den seneste tid er der kommet mange historier frem fra hovedstadsregionen. Men det er ikke bare et storbyfænomen. Det kan rigtig mange jordemødre, kvinder og deres partnere berette om i hele landet. Derfor vil vi både give de fødende konkrete rettigheder, men også fastlægge en undersøgelse og plan, der kan decentralisere fødeafdelingerne igen, så færre skal køre mange timer til en fødsel eller helt miste nærheden i en af de store mastodonter af en fødeafdeling.

 

Enhedslisten foreslår

Der skal indskrives et nyt, selvstændigt kapitel i sundhedsloven, som konkret definerer de rettigheder, man har som fødende og partner i det danske sundhedssystem. Det vil sikre, at det ikke længere vil være muligt at skære på fødegangene, hvis sygehusene presses økonomisk, og det vil tvinge politikere til at prioritere området.

I loven skal som minimum indgå følgende rettigheder:

Ret til fødselsforberedelse

I dag består fødselsforberedelse ofte af et par forelæsninger i store auditorier med rigtig mange mennesker. Det kan være meget utrygt, og ofte er det kun de ressourcestærke, som får stillet de rigtige spørgsmål og tiltvunget sig opmærksomhed under de omstændigheder.

  • Enhedslisten vil give fødende og deres partnere ret til fødselsforberedelse i små hold med fokus også på forældrerollen og mental trivsel. Der skal indføres et klasseloft på 8 par til fødselsforberedelse, og der skal fastlægges et nationalt minimum af timer.

Ret til at vælge mellem hjemmefødsel eller på et sygehus

Flere steder oplever fødende, at de ikke kan få adgang til at føde der, hvor de føler sig mest trygge, fordi det mest ressourceeffektive er at samle flest muligt fødende på samme sted, så jordemødrene må piske rundt mellem flere fødende på én gang – uden ordentlig mulighed for at være der for den fødende. Det kan give traumatiserende forløb for de fødende, særligt for psykisk sårbare og ved komplicerede forløb.

  • Enhedslisten vil holde fast i den lovfastsatte ret til selv at vælge om den fødende vil føde hjemme, eller på hospital.

Ret til ro og tryghed efter fødslen – mindst to dage på barselsgangen

I flere regioner bliver flergangsfødende sendt hjem umiddelbart efter fødslen og i hovedstaden står selv de førstegangsfødende på gaden få timer efter fødsel med et lille nyt liv i armene. Det kan være ekstremt utrygt og voldsomt.

  • Enhedslisten foreslår derfor, at alle fødende og partneren får ret til to døgns indlæggelse efter fødslen eller ret til opfølgende besøg i hjemmet, hvis man ønsker at tage hjem kort tid efter fødslen. I disse første døgn skal der være tilgængelig støtte, omsorg og faglig vejledning i at drage omsorg for en nyfødt og en ny familie.

Ret til individuel tilpasset opfølgende hjælp i tiden efter fødslen

Amning kan være meget sårbart for forældre, og mange opgiver, selvom de egentlig gerne vil fortsætte, fordi der ikke er støtte og hjælp at hente, hvis det er svært.

  • Enhedslisten foreslår konkret, at der oprettes en døgnbemandet offentlig amme-rådgivning med mulighed for videokonsultation og, at der skal sikres nemt tilgængelig hjælp til de familier, der er psykisk påvirket af graviditets- eller fødselsforløbet.

Ret til sammenhængen i forløb

Mange forskellige jordemødre gennem en graviditet betyder, at der mange føler sig utrygge. Der skal være den nødvendige tillidsfulde relation og mulighed for at blive henvist til ekstra støtte og hjælp, hvis den gravide har brug for det.

  • Enhedslisten foreslår konkret at gravide får tilbud om en samtale med en ammeuddannet kommunal sundhedsplejerske inden fødslen, og at der sikres kontinuitet i den gravides undersøgelser før, under og efter fødslen, fx med den samme kendte jordemoder. Enhedslisten foreslår også, at der i alle fem regioner sikres en målrettet indsats over for sårbare gravide som kan have behov for ekstra støtte og hjælp før, under og efter fødslen.

 Offentligt finansierede fødegange i hele landet

Flere steder i landet er der langt til den nærmeste fødegang og andre steder er fødeafdelingerne mastodonter med et enormt antal fødende kvinder hver dag.

  • Udover at indskrive konkrete rettigheder til fødende og deres partnere i sundhedsloven, foreslår Enhedslisten, at der igangsættes en undersøgelse og plan for, hvordan vægtningen mellem nærhed og nærvær kan gøres anderledes af hensyn til de fødende og af hensyn til arbejdsvilkår for de ansatte på fødegangene, og hvordan der sikres en geografisk spredning af fødegangene, så også mennesker udenfor store byer ikke har langt.

 

Finansiering

Enhedslisten mener, der er behov for at sikre fødende reelle rettigheder og foreslår, at der afsættes en økonomisk ramme på 300 mio. kr.

Enhedslisten foreslår, at man finansierer dette ved eksempelvis at genindføre udligningsskatten på store pensionsudbetalinger over 300.000 kr. Dette vil give et provenu på 415 mio. kr. inkl. adfærd og tilbageløb, og det vil dermed være en overfinansiering.

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/spm/287/svar/1643892/2165755.pdf.

Enhedslisten er åben for forhandling om alternative finansieringskilder.

 

Alle kampagner
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo