— Velfærd

Enhedslisten før finanslovsforhandlinger: Det skal udnyttes, at vi går ind i et valgår

Enhedslisten skal i dag til sættemøde i Finansministeriet kl. 15.15. Før mødet slår Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, fast, at forhandlingerne skal bruges til at presse regeringen.

Pernille Skipper siger:

– Det er klart, at regeringen nok ikke går og regner med, at det er Enhedslisten, der skal bære den her finanslov igennem. Men vi har tænkt os at udnytte, at vi er på vej ind i et valgår, og at det får regeringen til at dele gaver ud og gøre sig til på alle mulige og umulige måder. Så vi skal snakke både velfærd, fattigdom og klima i dag.

– Statsministeren turnerer rundt med reklamekampagner og flotte slogans om sundhedsvæsenets fortræffeligheder, mens der reelt er skåret ned på hans vagt. Og med finanslovsforslaget vil stigningen i den offentlige sektor igen ikke følge med det stigende antal børn, ældre og patienter, der har brug for basale velfærdsydelser. Vi ønsker flere ansatte i velfærden, og vi har tænkt os at teste, om der egentlig er hold i regeringens snak om velfærd.

– Vi skal også snakke om regeringens klimapolitik, der fuldstændigt fritager landbruget fra at bidrage til den grønne omstilling. Regeringens klimaplan kom dagen efter FN’s klimarapport, som viser, at vi har mere travlt, end hidtil antaget. Så det går bare ikke. Vi har brug for en bindende klimalov, der kan få resultaterne i hus, og vi har brug for at stille krav til landbruget, mens vi sikrer os, at regningen ikke bliver sendt til dem, der i forvejen har mindst.

Enhedslistens forslag til finanslovsforhandlingerne:

• Mere og bedre velfærd og sundhed – Enhedslisten vil ansætte 27.000 flere i velfærden: https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2017/09/%C3%85M17_Velf%C3%A6rdsudspil.pdf
• Hurtigere indsats for klimaet – Enhedslisten vil have en bindende klimalov, som sikrer, at målsætninger for nedbringelse af klimabelastningen opfyldes over årene
• Bekæmp uligheden og afskaf fattigdomsydelser – Enhedslisten vil afskaffe kontanthjælpsreformen, som har sendt tusindvis af børnefamilier ud i fattigdom
• Flere billige lejeboliger – Enhedslisten vil hjælpe socialt belastede boligområder ved at bygge flere billige boliger i andre områder af landet, ikke ved at rive bygninger ned
• En ordentlig alderdom, også for de nedslidte og kortuddannede – Enhedslisten foreslår, at alle får ret til tilbagetrækning efter 40 år på arbejdsmarkedet: https://enhedslisten.dk/temaer/seniorliv

Alle nyheder