— Trafik

Enhedslisten roser dansk industri for at bakke op om togfonden

Dansk Industris bud på en investeringsplan til infrastruktur indeholder en glædelig overraskelse på 10 mia. kr. til baneprojekter, hvoraf ca. halvdelen til projekterne i Togfondens fase 2. For Enhedslisten er Togfondens projekter en helt essentiel del af en infrastrukturplan, og er samtidig en del af et forlig over midten i dansk politik, som omfatter Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Dansk Industris opbakning til Togfonden må tolkes som, at erhvervslivet også – ligesom et flertal i Folketinget – bakker op om Togfonden. Mindre overraskende er det, at ud af de 70 mia. DI vil bruge på infrastruktur skal gå næsten 50 mia. til motorveje.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested:

– Jeg havde ærligt talt ikke de store forventninger til DI´s bud på en plan for investering i infrastruktur, men jeg blev nu alligevel overrasket og lidt varm om hjertet, da jeg så, at planen peger på væsentlige investeringer i Togfondens projekter. Det tolker jeg som om, erhvervslivet bakker op om Togfonden. Det vil jeg og Enhedslisten gerne takke DI for.

– Når DI vil afsætte 5 mia. til Togfonden er det dog kun en tredjedel af, hvad der er brug for, og alt i alt er det trods alt en investeringsplan, som slet ikke har nok fokus på den kollektive trafik og cyklismen. Der mangler simpelthen ambitioner på cykelområdet og for den kollektive transport, hvis der skal gøres noget seriøst ved den grønne omstilling og ikke mindst trængslen på vejene – mere asfalt er ikke vejen frem.

– Industriens bud på en infrastrukturplan indeholder desværre alt for meget asfalt, og jeg kan frygte, at dette er en forvarsel på den infrastrukturplan, som regeringen arbejder på. Det er jo ikke en hemmelighed, at motorveje ud fra en borgerlig tankegang åbenbart er løsningen på alt, hvad der har med transport at gøre.

Se DI´s infrastruktur investeringsplan her

Alle nyheder