— Om Enhedslisten

Enhedslistens folketingsgruppe har fordelt ordførerskaber

Enhedslistens folketingsgruppe har nu konstitueret sig efter folketingsvalget 5. juni. De 13 folketingsmedlemmer har fordelt ordførerposter og valgt ledelse.

Her følger konstitueringen.

Folketingsgruppens ledelse

Pernille Skipper, Jakob Sølvhøj, Rune Lund, Peder Hvelplund

Øvrige ordførerskaber

Christian Juhl:
Arbejdsmiljøordfører, udviklingsordfører, ordfører for Rigsfællesskabet (Færøerne og Grønland), ordfører for nordisk samarbejde (Nordisk råd) Sydslesvigordfører, kirkeordfører, Tingsekretær

Eva Flyvholm:
Udenrigsordfører, forsvarsordfører, beredskabsordfører, IT ordfører

Henning Hyllested:
Transportordfører, landdistriktsordfører, turismeordfører

Jakob Sølvhøj:
Undervisningsordfører, børneordfører, handicapordfører

Jette Gottlieb:
Arbejdsmarkedsordfører, kommunalordfører

Mai Villadsen:
Klima-, miljø- og naturordfører, uddannelses- og forskningsordfører, kulturordfører, ligestillingsordfører

Peder Hvelplund:
Sundhedsordfører, psykiatriordfører, ældreordfører, indfødsretsordfører

Pernille Skipper:
Politisk ordfører, socialordfører

Rosa Lund:
Retsordfører, udlændinge- og integrationsordfører, demokratiordfører

Rune Lund:
Finansordfører, skatteordfører

Søren Egge Rasmussen:
Energiordfører, fiskeriordfører, fødevareordfører, dyrevelfærdsordfører, landbrugsordfører, boligordfører

Søren Søndergaard:
EU ordfører, medieordfører, medlem af OSCE’s parlamentariske forsamling samt Dansk interparlamentarisk gruppes bestyrelse (IPU))

Victoria Velázquez:
Erhvervsordfører, beskæftigelses- og arbejdslivsordfører, medlem af Europarådet

Læs mere om Enhedslistens folketingsmedlemmer.

Alle nyheder