— Udlændinge og integration

Skipper: Hold nu op med at presse udlændinge til ufaglærte job

Reglerne omkring opholdstilladelser for udlændinge er indrettet, så det bedre kan betale sig at tage et ufaglært job end at uddanne sig. Det er dumt både for samfundet og for den enkelte, og Enhedslisten foreslår derfor, at reglerne ændres. Det sker på partiets sommergruppemøde, hvor partiets politiske ordfører samtidig slår fast, at Enhedslisten er klar til at tage kampen op med socialdemokraterne på udlændingeområdet.

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, siger:

– Reglerne presser flygtninge og indvandrere til at blive i lavtlønnet og ufaglært arbejde i årevis eller helt at droppe uddannelse. Det burde stritte på alle logisk tænkende mennesker. Reglerne skal da sikre, at flere får lyst til at få en uddannelse.

– Jeg har mødt unge under uddannelse til energiingeniører, pædagog og meget andet, som er ramt af reglerne. Nogle lever med frygten for, at de en dag bliver sendt ud af Danmark, men jeg har også mødt mange unge, som helt opgiver drømmen om en uddannelse, fordi fraværet af en permanent opholdstilladelse betyder, at de skal leve med frygten for at blive sendt til eksempelvis et krigshærget Syrien.

– Vi taler om mennesker, der opholder sig lovligt her i landet. Mange er endda født og opvokset her. Det er kun i vores alles interesse, at de uddanner sig. Vi mangler sygeplejersker, pædagoger og mange andre. Og jo flere der dropper uddannelserne og går ind i konkurrencen om de lavest lønnede job, des mere vil det presse nogle af dem i Danmark, der har mindst. Det er på alle måder dumt.

– Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten og socialdemokraterne har store uenigheder på udlændingepolitikken. Det her forslag er et vigtigt pejlemærke for os, fordi det grundlæggende handler om integration og at når mennesker kommer til Danmark – uanset hvor mange der så kommer – så skal de have en reel chance for at lære sproget, få en uddannelse og arbejde.

– Det vil være et hovedspørgsmål for os de næste fire år på udlændingepolitikken; at få overbevist socialdemokraterne om, at integrationen må og skal forbedres. Når man kommer til Danmark, skal man bydes velkommen.

– Vi er ikke gift med socialdemokraterne, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at slå fast for os, at selvom vi er parlamentarisk grundlag for Mette Frederiksen og Mattias Tesfaye, skal de ikke forvente mindre fokus på en mere human flygtningepolitik og bedre integration. Snarere tværtimod. Vi vil kaste rigtig mange kræfter ind i at skaffe flertal, der kan sikre ligebehandling, mindre diskrimination og en integration, der forbedrer mulighederne for at være med.

 

Det foreslår Enhedslisten:

  • Uddannelse skal tælle med på lige fod med ordinær fuldtidsbeskæftigelse, når udlændinge skal optjene ret til permanent opholdstilladelse.

 

Baggrund:

  • Da vi senest havde en socialdemokratisk statsminister, talte uddannelse med, når flygtninge og indvandrere skulle optjene ret til permanent opholdstilladelse. Den mulighed afskaffede Inger Støjberg i 2016. I dag er det kun ordinært fuldtidsarbejde, der tæller.
  • Reglen om, at kun ordinær fuldtidsbeskæftigelse tæller med ved optjening af ret til permanent opholdstilladelse, blev vedtaget 26. januar 2016 sammen med den såkaldte ”smykkelov”: https://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L87/index.htm
  • Ikke bare Enhedslisten, men hele resten af regeringens parlamentariske grundlag samt Alternativet, støtter ændringen. Det viste sig klart under en forespørgsel rejst af de fire partier i fællesskab i november 2018. Forespørgselsdebat 29. november 2018: https://www.ft.dk/samling/20181/forespoergsel/f12/index.htm
Alle nyheder