— Trafik

EL: Et rigtigt godt initiativ i kampen mod social dumping på landevejen

Det såkaldte Padborg-udvalg har afsluttet sit arbejde. Udvalget har ikke været enige i anbefalingerne til regeringen, men DA og FH har foreslået, at der lovgives om mindsteløn for udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel i Danmark. Regeringen følger nu op på denne anbefaling og nedsætter et lovforberedende udvalg.

Transportordfører for Enhedslisten, Henning Hyllested, hilser initiativet velkomment. Han siger:

• Enhedslisten har gennem mange år været i forreste række i kampen mod social dumping på landevejen. Det er derfor overordentligt glædeligt, hvis der nu tages et afgørende skridt i denne kamp. Det er også på høje tid. Danske bus-, godschauffører- og danske vognmænd, har alt for længe været udsat for unfair konkurrence fra billige, underbetalte chauffører fra især Østeuropa.

• Vi er ikke så bange for at lovgive på dette område, da det retter sig mod udenlandske chauffører, der kører indenlandsk transport i Danmark til lønninger på bulgarsk og rumænsk niveau – langt under danske chaufførers lønninger.

• Afgørende er, at der samtidig med den kommende lov bliver afsat penge og ressourcer (mandskab og uddannelse) til at sikre en effektiv kontrol med, at loven overholdes. Det har i alle årene været et stort problem, at håndhævelsen af de eksisterende regler, ikke var god nok. Bare læs Lastbilmagasinet i dag, hvor en betjent kritiserer den eksisterende tungvognskontrol for at være for dårlig og politiledelsen for at male et skønmaleri af kontrollen over for politikerne.

Alle nyheder