— EU, Forsvar og internationalt

Efter forsvarsrapport: Enhedslisten ønsker forsvarsforbeholdet udvidet

DIIS har netop offentliggjort sin udredning om udviklingen i EU på det militærpolitiske område og dens betydning for Danmark. Rapporten afdækker, hvordan den militære dimension i EU i disse år er under kraftig udvikling. Blandt andet afsættes der milliarder til en ny forsvarsfond. Det får Enhedslisten til at ønske forsvarsforbeholdet udvidet.

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, udtaler:

– Forsvarsforbeholdet er befolkningens sikkerhed for, at et snævert flertal i folketinget ikke sender Danmark med i EU-krige eller i EU-militære operationer, som den ikke støtter. Derfor er det vigtigt at fastholde forbeholdet. Det er tydeligt, at de EU-begejstrede partier ønsker forbeholdet afskaffet, men det er helt misforstået. Tiden er ikke til at afskaffe forsvarsforbeholdet, men til at udvide det.

– EU planlægger at bruge milliarder på at støtte den europæiske våbenindustri de kommende år. Det mener et flertal i folketinget, at de danske skatteydere skal bidrage til på trods af vores forsvarsforbehold. Det er en forkert brug af skatteborgernes penge i en tid, hvor velfærden kræver et markant løft og den grønne omstilling skal finansieres. Derfor foreslår Enhedslisten, at forsvarsforbeholdet udvides. Vi skal ikke bidrage til EU’s støtte til europæiske våbenproducenter.

– Verden har ikke brug for flere militære supermagter, men for et forstærket samarbejde i FN. Derfor skal Danmark heller ikke bidrage til at opbygge en stor militær-industri i EU, som både er skadelig og hamrende dyr. Pengene i statskassen bør bruges på velfærd og grøn omstilling og ikke på milliongaver til europæiske våbenproducenter.

 

Baggrund
DIIS fremlægger i dag en udredning om udviklingen i EU og Europa på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område og dens betydning for Danmark. Udredningen er udarbejdet efter bestilling fra den foregående regering. Rapporten ser især nærmere på hvordan forsvarsforbeholdet har påvirket den danske udenrigspolitiske interessevaretagelse.

Den militære dimension i EU er i øjeblikket under kraftig udvikling. Senest har EU oprettet en forsvarsfond, som skal støtte den europæiske våbenindustri med millioner årligt til udvikling og forskning. EU-Kommissionens afsætter i sit forslag til EU’s budget for 2021-2027 i alt 11,4 milliarder euro til forsvarsfonden. En stigning på næsten 2000% sammenlignet med den nuværende budgetramme. Dertil kommer 5,7 milliarder til at øge den militære mobilitet i EU.

Danmark betaler til forsvarsfonden på trods af vores forsvarsforbehold, da fonden er oprettet med udgangspunkt i traktatens bestemmelser om at styrke konkurrenceevnen i EU og ikke bestemmelserne om forsvarspolitik.

Enhedslisten foreslår derfor, at Danmark tager initiativ til at forhandle med EU om at få udvidet Danmarks forsvarsforbehold til også at omfatte økonomisk støtte til europæiske våbenproducenter via EU-budgettet.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: lud[email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo