— Kommuner og regioner, Landbrug

Beskyt befolkningen mod forurening fra landbruget

Enhedslisten har tidligere i år foreslået Folketinget, at kommuner skal have bedre mulighed for at sige nej til udvidelse af den animalske produktion. Læs her

Debatten i juni i folketingssalen om forslaget viste, at hele det parlamentariske grundlag bakkede op om forslaget og det pressede miljøministeren. Miljøminister Lea Wermelin imødekom ikke forslaget, men lovede at indsamle oplysninger om hvilken international forskning, der foreligger. Aarhus Universitet har lavet undersøgelsen, som nu forelægger her

Enhedslistens landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen udtaler efter at have læst rapporten:

  • Det er meget væsentligt at komme videre med at stramme op og give kommunerne bedre muligheder for at sige nej til endnu større udvidelser af husdyrproduktionen. Undersøgelser fra internationale studier viser, at der er helbredsmæssige gener for lokalbefolkningen ved at være naboer til stor husdyrproduktion.
  • Det er tankevækkende, at der er så lidt forskning af danske forhold, og vi kan ikke fuldt ud overføre resultater fra Holland til danske forhold. Jeg vil opfordre ministeren til hurtigt at afklare, hvilken forskning, der ud fra rapporten, bør sætte i gang i Danmark.
  • Vi står overfor at gennemføre reduktioner af ammoniakforurening og kvælstofudslip fra landbruget for at leve op til internationale forpligtigelser bl.a. i vandrammedirektivet. Enhedslisten mener, at vi skal gennemføre omstilling af landbruget, så der både opnås klimaeffekter, mindre forurening med næringsstoffer til vandmiljøet, og sådan at lokale gener for naboer til landbrug også reduceres.

 

Spørgsmål stillet til miljøministeren:

  • Giver rapporten fra Aarhus Universitet anledning til, at ministeren vil tage initiativ til at ændre lovgivning med den hensigt i højere grad at tilgodese naboer til animalsk produktion?
  • Hvor hurtigt vil rapporten fra Aarhus Universitet medføre, at ministeren iværksætter undersøgelser af i hvilket omfang naboer til animalsk produktion skades af stoffer fra produktionen, samt hvilke muligheder der er for at begrænse denne forurening?

Læs udmeldingen fra Miljøministeriet her

Alle nyheder