På din side i den grønne omstilling

10. april 2024

Den grønne omstilling handler om os alle. Det er et fælles ansvar, at ingen står tilbage på perronen med udledninger fra en dieselbil eller et gasfyr, som de ikke har råd til at slippe af med, og at omstillingen bliver økonomisk retfærdig.

På din side i den grønne omstilling

Den grønne omstilling handler om os alle. Det er et fælles ansvar, at ingen står tilbage på perronen med udledninger fra en dieselbil eller et gasfyr, som de ikke har råd til at slippe af med, og at omstillingen bliver økonomisk retfærdig.

Når fællesskabet for eksempel beder folk om at udskifte gasfyret med fjernvarme eller en varmepumpe, for at vi alle kan blive uafhængige af Putins gas og sænke udledningerne, så er det ikke fair, at det er den enkelte borger, der sidder tilbage med regningen.

Hvis vi efterlader regningen hos den almindelige dansker, risikerer vi derudover, at der opstår en voksende modvilje mod den grønne omstilling, blandt de brede befolkningsgrupper, der har den mindste indflydelse på udledningerne, sådan som vi har set det i mange andre europæiske lande.

Det er en meget farlig tendens, som kan spænde ben for klimakampen. Som en ny og helt afgørende institution i den grønne omstilling, foreslår Enhedslisten derfor at oprette Den Solidariske Omstillingsfond.

En fond som skal være med til at sikre, at alle borgere kommer økonomisk tørskoede gennem den grønne omstilling. Fonden finansieres af en formueskat på særligt store formuer over 35 mio. kr. og ved en skat på overnormal profit i banksektoren.

Samtidig foreslår Enhedslisten, at provenu fra CO2-afgifter og andre grønne afgifter føres tilbage i lommerne på danskerne, særligt for at kompensere lav- og mellemindkomstgrupperne, så de ikke bliver gjort fattigere af de grønne afgifter.

Scroll to Top