Boligpolitik

At have en god bolig, der er til at betale, tæt på arbejde eller uddannelse og i et godt nærmiljø er helt afgørende for en god tilværelse.

Udsatte boligområder

Størstedelen af de danske byer har et velfungerende byliv.  Men der er reelle problemer i en række af de udsatte boligområder. Det handler om fattigdom, arbejdsløshed, utryghed, kriminalitet og manglede muligheder i livet.

Enhedslisten mener, at de udsatte boligområder skal løftes, og at beboerne skal gives mulighed for at løfte sig selv. For at dette skal lykkedes, er der brug for en alsidig flerårig indsats med særligt fokus på at renovere boliger, investere i ungdommen, skabe tryghed, styrke de sociale indsatser og skabe en mere blandet beboersammensætning.

Læs mere om Enhedslistens arbejdspapir om udsatte boligområder.

Andelsboliger

Andelsboligformen er en velegnet boligform for mange mennesker og familietyper, fordi den indeholder gode elementer fra både leje- og ejerboligformen. Det fælles ejerskab til den samlede ejendom giver billigere boliger, lige medbestemmelse og samtidig mulighed for et aktivt medejerskab. Enhedslisten ønsker at bevare og udvide andelsboligmarkedet til fordel for ejerboligerne. Principperne for vores løsningsforslag er, at:

  • Vi vil skabe udvidet adgang til at stifte andelsforeninger
  • Vi vil mindske spekulationen i andelsboligsektoren
  • Vi vil gøre det lettere at få råd til en andelsbolig for almindelige lønmodtagere og folk på overførselsindkomst

Læs mere om debatoplægget om hvordan andelsboligerne skal fremtidssikres: En spekulationsfri og demokratisk andelsboligsektor

Alle politikområder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer