Færre lobbyister flere socialister

I Enhedslisten kæmper vi for mere demokratisk indflydelse til danskerne og mindre magt til EU-bureaukrater og multinationale virksomheder.

For mange danskere er EU en lukket og elitær fest, der foregår meget langt væk. Mange sidder måbende tilbage, når de hører om EU’s store beslutninger, og hvad de reelt betyder for vores liv og hverdag herhjemme i Danmark.

Det er et stort demokratisk problem.

“Åbenhed er en forudsætning for demokrati, så det er et stort problem, at EU er så lukket”

Enhedslisten kæmper for, at danskerne får langt større indflydelse på de politiske beslutninger i EU. Vi vil have mere åbenhed og gennemsigtighed med, hvad der foregår i Bruxelles, og vi vil have mindre magt til EU-bureaukrater og lobbyister.

De rige skal vige
Rige multinationale virksomheder skal have fuld vigepligt, hvis deres interesser støder sammen med almindelige menneskers behov. Vi skal sætte mennesker først, og derfor skal klimahensyn, menneskerettigheder og lige muligheder være grundlaget for EU-samarbejdet.

Du kan læse meget mere i vores EU-valgprogram om, hvordan vi kæmper for et demokratisk EU.

Det vil enhedslisten

  • Sætte mennesker og klima før marked i EU-traktaten
  • Sikre at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt
  • Have et obligatorisk og offentligt tilgængeligt register over alle lobbyister i EU
Scroll to Top