Kultur og medier

Vi skal støtte mange forskellige slags kultur og adgang til den i alle dele af landet, så kultur ikke bliver forbeholdt de store byer eller dem med pengepungen i orden.

Vi skal støtte dansk kulturliv

Dansk er et lille sprog, og store internationale koncerner presser danske kunstnere og nicher af banen. Vi skal sikre, at de overlever, ved aktivt at støtte dansk kulturliv. Både økonomisk og gennem public service-kanalernes forpligtelser til at spille dansk musik.

Alle skal have adgang til kultur

En del danskere afskæres fra kulturlivet, fordi økonomien ikke rækker til fodboldklubben, eller fordi deres kørestol ikke kan komme ind på museet. Denne kulturelle ulighed skal vi bekæmpe via kulturklippekort til de fattigste danskere og skrappere krav om handicaptilgængelig til både kultur og medier.

Public service på finansloven

Enhedslisten er tilhænger af public service, der giver plads til dansk produceret tv og smalle programmer uden reklamer. Men vi er imod licensen, der er en urimeligt stor udgift for eksempelvis studerende og pensionister. Public service skal i stedet finansieres via skatten, så dem med de højeste indtægter betaler mest.

Alle politikområder