Trafik

Cykling, en stærk og billigere kollektiv transport og delebiler står centralt i Enhedslistens transportpolitik. I provinsen skal det gøres langt lettere at komme omkring på en klimavenlig måde.

Cykling skal øges!

Børn skal cykle i skole, det er sund fornuft. Det skal deres forældre også – i langt større udstrækning. Derfor skal vi invester meget mere i cyklisme end vi gøre i dag, for at vende den faldende cyklisme. Derfor skal det være en økonomisk prioritet at skabes sikre løsninger for cyklister på skoleveje og på veje til stationerne. Det kræver investeringer i cykelstier, supercykelstier og at der tænkes cykling ind i stor skala som en naturlig del af planlægningen fra start når der planlægges nye bydele, stationer, stoppesteder og knudepunkter m.m. Ikke mindst cykellogistiske løsninger i byerne for at mindske varebilskørslen. Enhedslisten mener at Danmark skal være verdens bedste cykelland det er godt for klimaet, sundheden og mobiliteten. Elcykler er en del af løsningen i provinsen.

Bedre og billigere offentlig transport over hele landet

Offentlig transport skal være et attraktivt valg. Derfor vil Enhedslisten indføre hurtigere og billigere togforbindelser over hele landet. Især i provinsen opleves bilen ofte uundværlig, fordi der er for langt mellem busserne. Flextrafik skal udbygges så der opnås gode fleksible løsninger på at komme rundt landet uden egen bil – når du er ankommet til din lokale station. Det kræver støttekroner fra staten. Gennem de sidste 40 år er det blevet markant dyrere at tage tog eller bus og tilsvarende mere fordelagtigt at have egen bil. Konsekvenserne er forurening, dyr vedligeholdelse af veje og svære kår for de mennesker, der ikke vælger bilen. Godstransporten skal tilbage på skinnerne. Dette arbejder Enhedslisten aktivt for og har altid gjort det. Nå vi kommer længere frem i vores klimamålsætninger vil det så klart for alle hvor meget CO2 der kan spares ved at flytte gods fra lastbiler til godstog. Fore slet ikke at tale om forurening, støjgener m.m.

Grønne biler og delebiler

Delebiler er en anden forlængelse af den offentlige transport. Skal der hente en kommode, eller skal der køres på weekend tur som ikke kan klares med offentlig transport, kan de resterende behov i høj grad dækkes af delebiler. Det vil samtidig give mindre trængsel – ligesom de øvrige tiltag. Biler i det ganske land skal være så miljøvenlige som mulig. Derfor har Enhedslisten, foreslået en udfasning af fossile biler fra 2025. Vi skal i mål med omstillingen af transporten til en langt mere klimavenlig og sund transport der tilgodeser de flestes behov.

Alle politikområder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer