Rosa Lund

Ordførerskaber:

Ordfører for Ret, Udlændinge, Indfødsrets, Ligestilling, Handicap, Demokrati og IT

Et samfund for alle – ikke kun for de få

De ansatte i vores velfærd, der her dag knokler for at passe vores born, undervise vores unge og støtte vores ældre, skal have bedre vilkår. Velfærdens helte fortjener en ordentlig lon og flere kolleger. Det vil gavne os alle sammen.

“Jeg har set, had ulighed gør ved en bydel. Mit hjerte banker for lige muligheder, uanset om du kommer fra Mjølnerparken eller Strandvejen.”

Hvis man er syg, skal man ikke piskes i arbejde. Jeg tror på at det kan lade sig gøre at skabe et arbejdsmarked hvor alle kan være med og bidrage, også for dem der ikke kan arbejde fuldtid.

Danmark har brug for en ny flygtningepolitik. Vi skal give beskyttelse til dem, der flygter fra krig og hjælpe dem, der er blevet splittet fra deres familier. Danmark skal tage flere kvoteflygtninge og sikre, at de mennesker der bor i Danmark har sikker grund under fødderne.

Det har vi både plads og råd til.

Mine mærkesager

  • En solidarisk og human flygtningepolitik
  • Ligeløn til pædagoger, jordemødre og sygeplejersker
  • Opgør med fattiggørende ydelser, der pisker arbejdsløse rundt
Scroll to Top