En rød og grøn finanslov

Corona har ramt så hårdt, at vi både står i en sundhedskrise og en økonomisk krise, mens vi skal løse vor generations største opgave: klimakrisen.

For Enhedslisten er det vigtigt at slå fast, at løsningen hverken er at skære i velfærden eller at droppe de grønne ambitioner. Det ville tværtimod gøre kriserne dybere og opgaven med klimaforandringerne endnu større.

Finansloven for 2021 SKAL være en investering i grøn omstilling og i det velfærdssamfund, der er vores bedste værn mod corona og fremtidige epidemier. Og regningen skal ikke sendes til dem, der har mindst. Det er Enhedslistens tilgang til de igangværende forhandlinger.

Bedre ældrepleje og grøn krigskasse

Dybt kritisable forhold for ældre er et problem over hele landet. Derfor sætter Enhedslisten ældrepleje øverst på sin liste over velfærdskrav til årets finanslov. Der er skåret hårdt i området i de seneste år, og der er stigende mangel på faglært personale.

I forbindelse med finansloven har regeringen afsat en såkaldt ’krigskasse’ til at sætte gang i økonomien i under corona. Enhedslisten vil kæmpe for, at pengene især går til at skabe grønne arbejdspladser. Det er afgørende, at de mennesker, som har mistet jobbet i f.eks. lufthavne og på minkfarme hjælpes videre til de mange nye job, der er brug for til at sikre den grønne omstilling.

Derudover har vi en række andre krav med til forhandlingsbordet, som alle skal styrke velfærden, bekæmpe uligheden og sætte gang i den grønne omstilling.

Udvalgte krav til FL21:

 • 2000 ekstra ansatte i ældreplejen. 1500 fuldtidsansatte skal tage over, mens nuværende ufaglærte ansatte kommer på skolebænken. 500 ekstra husassistenter skal bl.a. sikre bedre rengøring.
 • Ledsagelse for mennesker med handicap. Uanset bopælskommune skal mennesker med handikap have ret til ledsagelse.
 • Styrkelse af ungdomsuddannelserne. Midler skal give 500 ekstra lærere, især til skoler i landdistrikter og med mange frafaldstruede elever.
 • Minimumsnormeringer i SFO’erne. På sigt skal der være en voksen for hver ni børn.
 • Udvidet tandpleje. Unge op til 21 år skal have adgang til gratis tandpleje på linje med unge under 18.
 • Bedre bistand. 500 mio. kr. til klimabistand og fastholdelse af niveauet for fattigdomsorienteret udviklingsbistand
 • Hjælp til flygtningebørn i Moria. Hent 300 uledsagede flygtningebørn til Danmark efter branden i Moria.
 • Styrket økologi-indsats. Bl.a. skal puljen til omlægning af offentlige køkkener genoprettes, og der skal afsættes midler til at udvikle nye teknologier i det økologiske landbrug.
 • Flere cykelstier. De skal etableres i hele landet
 • Flere naturparker. Der skal oprettes femten naturparker med et samlet areal, der er større end Langeland.
 • Investeringer i efteruddannelse, omskoling og videreuddannelser med særligt fokus på den grønne omstilling.
 • Stop udhulingen af dagpengene
 • Arbejdsmiljøpakke. 200 mio. kr. årligt i fem år til en kontinuerlig, opbyggende indsats for arbejdsmiljøet landet over.
 • Whistleblower-ordninger skal etableres i det offentlige
 • Ofre for seksuelle krænkelser skal have ret til bistandsadvokater.
 • Indsats mod hate crimes.

Læs mere om nogle af forslagene i presseomtalerne i højre spalte. Vi anviser konkrete forslag til finansiering her.

Vores forhandlere er politisk ordfører Pernille Skipper, klimaordfører Mai Villadsen og finansordfører Rune Lund. Følg løbende med her på siden.

Alle kampagner
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo