Handicapområdet skal ikke kastes ud i konkurrence mellem private firmaer

16 sjællandske kommuners udbud af tilbud til unge borgere med handicap viser, at handicapområdet kan blive det næste område, der for alvor bliver genstand for private virksomheders konkurrence om at udføre opgaver for kommunerne. Det er stærkt problematisk, mener Enhedslistens handicapordfører og gruppeformand, Jakob Sølvhøj. Erfaringerne fra ældreområdet viser, at udlicitering til private virksomheder først og fremmest fører til en konkurrence om, hvem der kan udføre opgaven billigst. Derfor vil Enhedslisten have ændret serviceloven, så det ikke bliver muligt at trække overskud ud af tilbud på handicapområdet, der drives helt eller delvist for offentlige midler.

Jakob Sølvhøj udtaler:

– Kommunalreformens opsplitning af tilbuddene til borgere med handicap har skabt store problemer. Kravet om højt specialiserede tilbud til en relativ lille gruppe borgere har kommunerne haft vanskeligt ved at løfte, og problemet er blevet forstærket af kommunernes pressede økonomi. Det har mange steder medført forringelser af kvaliteten i tilbuddene til borgerne.

– Der er brug for ændringer af kommunernes økonomiske betingelser for at drive tilbud på handicapområdet, så kommunerne får bedre økonomiske rammer til at give den støtte og hjælp, der kan sikre borgere med handicap en ligeværdig tilværelse. Der er både brug for flere penge til kommunerne og en ny model for fordelingen af midlerne.

– Løsningen på problemerne med at sikre ordentlige vilkår for borgere med handicap er ikke at udsætte området for en konkurrence, som i meget høj grad vil handle om at drive tilbuddene så billigt som muligt. Det risikerer at gå ud over borgerne og bane vej for ringere vilkår for de ansatte på området. Det vidner erfaringerne fra ældreområdet i høj grad om.

– Det er muligt at drive gode tilbud for borgere med handicap under andre former end i offentligt regi. Det ser vi f.eks. i form af socialøkonomiske virksomheder, men det skal ikke være muligt for private virksomheder at trække overskud ud af tilbuddene. Derfor vil Enhedslisten stille forslag om, at serviceloven ændres, så offentlige midler ikke ender i lommen på ejerne af store velfærdskoncerner, men alene kan komme tilbuddene og dermed borgerne til gode.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo