Enhedslisten vil hjælpe 50.000 borgere i klemme i forbindelse med Brexit

Op mod 50.000 danske statsborgere i Storbritannien og britiske statsborgere i Danmark befinder sig i en meget uklar situation i forbindelse med Storbritanniens udmeldelse af EU. Der er stor usikkerhed omkring betingelserne for deres ophold med hensyn til rettigheder som opholdstilladelse, arbejdstilladelse, ret til understøttelse og meget andet. Enhedslisten stiller derfor forslag i Folketinget om at indlede forhandlinger med Storbritannien om en overgangsordning, som sikrer, at britiske statsborgere i Danmark og danske statsborgere i Storbritannien kan forblive i de respektive lande på de nuværende betingelser.

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, siger:

– I øjeblikket befinder der sig op mod 20.000 britiske statsborgere i Danmark og cirka 30.000 danske statsborgere i Storbritannien. De lever i usikkerhed om deres fremtid, så længe forhandlingerne om Brexit trækker ud. Derfor foreslår vi, at den danske regering tager kontakt til den britiske regering for at aftale en overgangsordning, hvor de pågældende personer kan blive i de to respektive lande på de nuværende betingelser.

– Vi har noteret os, at EU har afvist at finde en hurtigløsning for de mange briter, som bor i EU, og EU-borgere, som bor i Storbritannien. De er i stedet blevet gjort til et forhandlingsobjekt i betingelserne for Storbritanniens udmeldelse af EU. Men vi synes ikke, at 50.000 danskere og briter i Danmark skal tages som gidsel i et storpolitisk spil. Derfor foreslår vi, at der her og nu tages initiativ til en konkret løsning for de tusindvis af mennesker.

Se Enhedslistens beslutningsforslag her:

Flere nyheder