Regeringens mål om 50 procent vedvarende energi i 2030 bliver ikke nået, viser ny rapport fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har udsendt basisfremskrivningen 2017, der handler om, hvordan energiforbrug, energiproduktion og udledninger af drivhusgasser vil udvikle sig frem mod 2030. Den overordnede konklusion i rapporten er, at anvendelsen af vedvarende energi stagnerer, og forbruget af fossile brændsler øges fra 2020-2030 – man når derfor ikke målet om 50 procent vedvarende energi i 2030.

Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

“Med de klimaproblemer, hele verden står midt i, er det vigtigt, at nogle lande viser, hvordan den bæredygtige omstilling til vedvarende energi kan ske både billigt, hurtigt og med en høj forsyningssikkerhed. Derfor skal Danmark fortsat vælge den hurtige omstilling”.

“Regeringen er som sædvanlig al for fodslæbende og kommer ikke til at nå sit eget mål om 50 procent vedvarende energi i 2030. Det er vigtigt, at vi øger brugen af elektricitet i transporten og fjernvarmen, fordi det kan give en bedre udnyttelse af strømmen fra vindmøllerne. Det kræver mere politisk handling at nå op på 50 procent vedvarende energi i 2030”.

“Enhedslisten mener, at Danmark hurtigt skal udbygge den vedvarende energi. Med de prisfald, der er set på solceller og havvindmøller, kan det blive billigere end forventet for få år siden. Samtidig skal der arbejdes for energibesparelser i alle sektorer – sparet energi er lige så vigtigt som udbygning med vedvarende energi”.

Søren Egge Rasmussen mener også, at det er misvisende, når man vælger at tælle importeret biomasse i med i opgørelsen over andelen af vedvarende energi. I stedet skal vi udfase importeret biomasse og udvikle danske fjernvarmeløsninger baseret på geotermi, solfangere, varmepumper drevet af vedvarende energi samt lokalt produceret biomasse.

Flere nyheder