Vedtagelse på Danske Regioners generalforsamling er en sejr for patienter, pårørende og personale

Enhedslistens regionsvalgte glæder sig over beslutningen på Danske Regioners generalforsamling i dag om at ville fjerne rigide sparekrav. Mere præcist har dagens generalforsamling i Danske Regioner vedtaget at tage krav med til forhandlingerne med finansministeren om at fjerne produktivitetskravet på to procent, omprioriteringsbidraget og anlægsloftet.

 

Enhedslistens regionsvalgte udtaler:

 

– Det er en stor sejr for patienter, pårørende og personale. Vi har i årevis kæmpet for at få fjernet disse ødelæggende styringsinstrumenter, der forringer velfærden og ødelægger personalets arbejdsmiljø.

 

– Nu er det helt afgørende, at Danske Regioners bestyrelse står fast på de vedtagne krav, og at der lægges maksimalt pres på regeringen.

 

– Vi glæder os samtidig over, at Enhedslisten i Folketinget har stillet et beslutningsforslag om at fjerne produktivitetskravet. Men regeringen skal også presses nedefra. Vi opfordrer derfor til massiv opbakning til de mange aktiviteter og demonstrationer, der er planlagt landet over d. 10. maj.

Flere nyheder