EL: Drop forslag om brugerbetaling for ledsagelse af borgere med vidtgående handicap

I dag 2. behandler folketinget regeringens forslag om at indføre brugerbetaling for socialpædagogisk ledsagelse af borgere med vidtgående handicap som fx udviklingshæmning eller erhvervet hjerneskade. Med forslaget kan mange borgere med handicap komme til at betale titusindvis af kroner for at få ledsagelse, når de skal på ferie fra deres botilbud. Det er efter Enhedslistens opfattelse i strid med principperne i handicapkonventionen om at fjerne barrierer, som hindrer borgere med handicap i fuldt og helt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj:

  • Det er helt uacceptabelt, at der indføres brugerbetaling for socialpædagogisk ledsagelse, der vil ramme en stor gruppe af borgere med meget vidtgående handicap hårdt. Der er tale om borgere, der er fuldstændig afhængige af andre, hvis de vil forlade deres botilbud, og nu får kommunerne mulighed for at skubbe udgiften til ledsagelse i forbindelse med ferie over på den enkelte borger.
  • Brugerbetalingen er i lovforslaget pakket pænt ind under betegnelsen tilkøb, men da regeringen har afvist at sikre de pågældende borgere et retskrav på ledsagelse, risikerer borgerne selv at komme til at betale udgifter, der nemt kan beløbe sig til 10-20.000 kr eller mere for ledsagelse på en uges ferie.
  • Enhedslisten fremlægger i forbindelse med folketingets behandling af lovforslaget i dag et forslag om at sikre borgere med et vidtgående handicap en minimumsrettighed på socialpædagogisk ledsagelse på 10 dages ferie. Forslaget er blevet afvist af regeringen, og socialministeren har i forbindelse med lovgivningen tilkendegivet, at kommunerne godt kan have et serviceniveau på nul dages ledsagelse på ferier.
  • Det er et voldsomt tilbageskridt, at der nu indføres brugerbetaling for ledsagelse, og det er helt grotesk, at brugerbetalingen endda er indrettet, så de borgere, der har det største hjælpebehov, kommer til at betale den højeste pris – angiveligt for at undgå konkurrenceforvridning på området. Det er samtidig dybt skuffende, at alle partier i satspuljeforligskredsen har tilsluttet sig indførelsen af brugerbetaling for en gruppe af borgere, der med forslaget får begrænset deres muligheder for at leve en tilværelse på lige fod med andre.

 

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo