Lukning af Døvefilm vil være grov diskrimination

Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at fjerne bevillingen til Døvefilm, der producerer tv-programmer på tegnsprog. Fjernes bevillingen vil det være ensbetydende med lukning af institutionen, hvilket vil få alvorlige konsekvenser for den gruppe af døve borgere, der har de største læse- og forståelsesvanskeligheder. Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, advarer derfor kraftigt mod at fjerne bevillingen.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • Det er helt uforståeligt at regeringen vil fjerne det økonomiske grundlag under Døvefilm, der som den eneste institution producerer tv-programmer på tegnsprog formidlet af værter, der har tegnsprog som modersmål.
  • Nedlægges døvefilm, vil det gøre det meget svært for den gruppe af borgere, der har de største læse- og forståelsesvanskeligheder, at skaffe sig informationer og holde sig orienteret om, hvad der sker i samfundet.
  • Det vil være groft diskriminerende overfor en gruppe af døve borgere at lukke Døvefilm, og det hænger slet ikke sammen med regeringens melding om, at man vil have et generelt forbund mod diskrimination af borgere med funktionsnedsættelser. Trækker regeringen ikke forslaget, håber jeg, vi kan samle et flertal i Folketinget, der kan blokere for nedlæggelsen af Døvefilm.
Alle nyheder