Skandaløst, at regeringen opgiver mål for erhvervsuddannelserne

Finanslovsforslagets nedskrivning af forventningen til antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, vidner om en regering, der har opgivet at vende udviklingen med den faldende tilgang til uddannelserne. I sidste års trepartsaftale blev man enige om en målsætning om, at 25 % af en ungdomsårgang skulle vælge en erhvervsuddannelse i 2020, men dette tal er nu kraftigt nedskrevet. Det er stærkt beklageligt, men desværre ikke overraskende, at man ikke både kan skære massivt ned på erhvervsuddannelserne og tiltrække mange flere unge, mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der samtidig beklager, at indsatsen for at løse praktikpladsproblemerne slet ikke er tilstrækkelig.

Jakob Sølvhøj udtaler:

  • Når regeringen i sit finanslovsforslag nedskriver forventningen til antallet af elever på erhvervsuddannelserne med hele 7.000 elever i 2020, vidner det om, at regeringen reelt har opgivet at nå de mål, der blev sat i sidste års trepartsaftale. Ambitionen om, at hver fjerde ung skulle vælge en erhvervsuddannelse om 3 år er åbenbart lige så stille droppet.
  • Det er stærkt beklageligt, at ambitionerne om at styrke erhvervsuddannelserne nu neddrosles, men det er desværre logisk, at en ambition om at øge tilgangen til uddannelserne slet ikke harmonerer med regeringens planer om at skære 2 % om året på uddannelserne. Skal målsætningen om fremgang indfries, er der tværtimod behov for ekstra investeringer på erhvervsuddannelsesområdet.
  • Praktikpladssituationen på erhvervsuddannelserne er stadig katastrofal. De seneste tal viser, at der i dag er over 11.000 færre elever i praktik på en virksomhed end for 4 år siden. Der skulle ved trepartsforhandlingerne være stillet langt skrappere krav til arbejdsgiverne om at oprette flere praktikpladser. Der er brug for langt hårdere økonomisk sanktioner overfor de arbejdsgivere, der ikke løfter deres uddannelsesansvar, ligesom der er brug for en egentlig praktikpladsgaranti til de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, så de kan være sikre på at få en praktikplads i en virksomhed.
Alle nyheder