EL: Kommunerne må ikke kunne tjene på fejlagtig sagsbehandling

Det er godt, at socialministeren nu vil forpligte kommunerne til at drøfte deres fejl i sagsbehandlingen på handicapområdet en gang om året. Det er et skridt i den rigtige retning, men desværre et meget lille skridt, mener Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj. De afgørende problemer afhjælper forslaget ikke, når det fortsat vil kunne betale sig økonomisk for kommunerne at have fejl i sagsbehandlingen.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • De utroligt mange fejl i den kommunale sagsbehandling tyder på, at mange kommuner har en økonomisk dikteret grænsesøgende sagsbehandling. Der er mange penge at spare ved at reducere støtten til borgere med handicap. I dag får kommunerne nemlig ikke refunderet en krone af staten, før udgiften til den enkelte borger har passeret 1 million.
  • Det er godt, at socialministeren nu vil pålægge kommunerne at drøfte omfanget af fejl i sagsbehandlingen på handicapområdet en gang om året, men så længe kommunerne kan spare store summer på en grænsesøgende sagsbehandling, bliver det svært at rette op på de mange fejl. Bliver en kommunens afgørelse underkendt af Ankestyrelsen, så er pengene i det mindste sparet under den ofte langvarige sagsbehandling. Det skal der ændres på, så det omvendt kommer til at koste kommunerne at have fejl i sagsbehandlingen.
  • En del af de mange kommunale afgørelser, som Ankestyrelsen omgør på grund af mangelfuld sagsbehandling, skyldes utvivlsomt også det store pres, der i mange kommuner hviler på sagsbehandlere, der hver især skal behandle et uforholdsmæssigt stort antal sager.
  • De mange fejl opleves af mange borgere med handicap som en alvorlig trussel mod deres retssikkerhed. Det skal vi som samfund ikke tolerere. Enhedslisten har derfor fremsat forslag om, at staten yder en markant større refusion af udgiften til den enkelte borger og et samlet løft på 500 millioner kroner til handicapområdet. Dermed vil vi sikre, at kommunerne tilfører flere ressourcer til sagsbehandlingen, og at borgerne får de tilbud de efter lovgivningen har krav på. Folketinget behandler Enhedslistens forslag lige efter nytår.
Alle nyheder