— Ligestilling, køn og seksualitet,

Enhedslisten vil have national målsætning om ligeløn inden 2030

Torsdag er det kvindernes internationale kampdag, som i år falder oveni overenskomstforhandlingerne for de offentlige ansatte.

Danske mænd tjener fortsat i gennemsnit 15 pct. mere end danske kvinder, og med det nuværende tempo vil det tage mange generationer, før Danmark får ligeløn. Derfor vil Enhedslisten forpligte Folketingets partier på en målsætning om ligeløn mellem kønnene inden 2030. Målsætningen skal realiseres gennem en national handlingsplan, og partiet byder ind med konkrete forslag.

Ligestillingsordfører Pernille Skipper siger:

  • Jeg ønsker ikke at se endnu en generation af piger og drenge vokse op uden at få samme løn for samme arbejde. En national målsætning om ligeløn inden 2030 vil forpligte Folketinget og de politiske partier til ikke blot at snakke om, men at arbejde aktivt for ligestilling.
  • Vi har ikke ligestilling på arbejdsmarkedet, når kvinder fortsat tjener godt 15 pct. mindre end mænd. Forskellene har ikke ændret sig nævneværdigt i årtier, og med det nuværende tempo vil det tage generationer, før lige og retfærdig løn uanset køn bliver en realitet. Så længe skal vi ikke vente, vi skal i stedet handle politisk. Derfor vil vi have Folketingets partier til at forpligte sig på en national målsætning.
  • Det er en sejlivet myte, at vi har ligeløn i Danmark, uanset hvad loven siger. Der er store lønforskelle både mellem kvindelige og mandlige kolleger, der varetager samme opgaver på den enkelte arbejdsplads, men særligt når man sammenligner på tværs af fag. Lønnen i kvindedominerede fag halter langt efter niveauet i fag, hvor flest mænd arbejder – også når man sammenligner faggrupper med samme uddannelseslængde. Men det arbejde, som især kvinder udfører på plejehjem, hospitaler og i børnehaver, er afgørende for samfundets sammenhængskraft – og dét bør afspejles i lønningsposen.
  • Enhedslisten har konkrete forslag til, hvordan vi kommer tættere på reel ligeløn. Det vigtigste er dog, at partierne ser hinanden i øjnene og giver hånd på, at det her er et problem, der skal løses – og at det skal være inden for denne generation.

Enhedslisten vil, at ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren indkalder til forhandlinger om en national målsætning og handlingsplan. Selv byder partiet ind med tre konkrete forslag til handlingsplanen:

Forslag til handlingsplanen

  1. Certificering for ligeløn

Efter Islandsk forbillede, vil Enhedslisten indføre certificering, så virksomheder med mindst 35 ansatte skal dokumentere, at ligelønsloven overholdes. Dokumentationen skal ske ud fra kønsneutrale jobvurderingsmetoder, så arbejde primært udført af kvinder værdisættes lige så højt som arbejde primært udført af mænd. Forslaget er inspireret af en lignende model fra Island. Det forventes at koste ca. 5 mio. kr., som kan finansieres af råderummet.

  1. Forbedring af ligelønsloven

Ligelønsloven dikterer i dag, at kvinder og mænd skal have lige løn for samme arbejde, men også for arbejde af ”samme værdi”. Spørgsmål om ”arbejdets værdi” overses tit i debatten, og det er svært at bruge i ligelønssager og på tværs af fag, fordi begrebet ikke er nærmere defineret i loven. Enhedslisten foreslår derfor, at en ekspertgruppe skal klargøre formuleringerne ”samme arbejde” og ”arbejde der kan tillægges samme værdi”.

  1. Ekstra lønpulje til kvindedominerede fag

Enhedslisten foreslår, at der afsættes en ligelønspulje på 5 mia. kr. til den offentlige sektor. Puljen skal hæve lønnen i lavtløns- og kvindedominerede fag og på den måde udligne lønforskelle mellem kvinder og mænd. Puljen kan eksempelvis finansieres ved at indføre en aktieomsætningsafgift, som vil indbringe 6 mia. kr. efter tilbageløb. Læs mere om ligelønspuljen: https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2017/05/A%CC%8AM17_Ligel%C3%B8nsudspil.pdf

Alle nyheder