— Sundhed og psykiatri

Massive investeringer i sygehusene er afgørende for et nyt flertal

De ansatte i sundhedsvæsenet er presset langt ud over det rimelige. Det rammer ikke mindst patienterne, og derfor er det afgørende for et nyt flertal at investere massivt i sygehusene og sikre flere ansatte, lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, op til partiets sommergruppemøde. Hun gør det samtidig helt klart, at vi ikke skal se en gentagelse af de angreb der var på velfærd og sundhed under den forrige socialdemokratisk ledede regering.

I forbindelse med sommergruppemødet præsenterer den politiske ordfører fire forslag fra Enhedslisten, der skal sikre at der er penge til mere og bedre sundhed i fremtiden.

Pernille Skipper siger:

  • Vi ved jo alle sammen godt, at rigtig mange af angrebene på velfærd og sundhed kom under den tidligere regering med Socialdemokratiet, SF og Radikale. Derfor vil jeg gerne gøre det helt klart, når nu vi er på vej mod et valg: det skal der laves om på. Vi går til valg, og ikke mindst ind i samarbejdet med et forhåbentligt nyt flertal, med et klart krav om en udvidelse, udvikling og fremgang til vores sundhedssystem. Der skal både være penge til at følge med det stigende antal opgaver og samtidig til at forbedre det nuværende niveau.
  • Det er helt afgørende for Enhedslisten, at et nyt flertal opprioriterer den nære velfærd. Voldsomt. Det er ikke nok at stoppe nedskæringer eller reparere de værste af Løkkes skader. Velfærden skal udvides, og det kræver altså mange tusinde ekstra kollegaer til vores offentligt ansatte. Særligt på sygehusene og i sundhedssystemet er der enorme problemer. Vi skal have en velfærd med overskud, hvor lægen og sygeplejersken har tid til at snakke tingene igennem med patienter og pårørende.
  • I årtier har vores sygehuse lidt under nedskæringer og såkaldte effektivitetskrav. Sygeplejersker, læger og resten af de ansatte i sundhedssystemet løber hurtigere og hurtigere, og det går ud over patienterne. Skal vi have et sundhedssystem i fremgang, skal der efter vores vurdering allerede næste år tilføres et løft på 2 milliarder kroner ekstra.

Enhedslisten foreslår:

Økonomisk løft af sygehusene
Der tilføres 2 mia. kr. til et generelt løft af sundhedsvæsenet i 2019 oveni de allerede aftalte løft i økonomiaftalen for 2019

Stop nedskæringerne
Produktivitetskravet er aflyst. Men det er desværre blot erstattet af nye statslige styringsregimer der pr. automatik skærer ned. Disse afskaffes.

Sikring mod stigende medicinudgifter
Udgifter til sygehusmedicin presser sygehusenes økonomi og fører til nedskæringer i personalet. Staten skal tage ansvar for uforudsete medicinudgifter og medicinalindustriens priser skal tæmmes gennem skat på overnormal profit.

Sundhedssystemet skal følge befolkning og velstand
De øgede sundhedsudgifter som følger på grund af flere børn og ældre, skal regionerne mekanisk have dækket. Samtidig skal bevillingerne løftes i takt med at velstanden i samfundet stiger, så det offentlige sundhedsvæsen kan udvikles.

Læs hele udspillet her (PDF)

Alle nyheder