— Socialpolitik, Velfærd

EL: Nej til socialdemokraternes ”effektive” tvangsfjernelser

Enhedslistens socialordfører Rasmus Vestergaard Madsen er forfærdet over Socialdemokraternes forslag om mere ”effektive” tvangsfjernelser. Der er ikke brug for mere tvang, men derimod en stærk socialfaglig indsat, som har de nødvendige ressourcer. Enhedslisten har flere gange forslået, at der sættes en øvre grænse på max 25 sager pr. sagsbehandler.

Enhedslistens socialordfører, Rasmus Vestergaard Madsen udtaler:

– Det er vigtigt, at myndighederne har mulighed for at anbringe børn fra udsatte familier, når det er bedst for det enkelte barn. Men det er allerede muligt. I stedet bør vi sikre os, at sagsbehandlerne har mere tid til børnene, og at myndighederne har de nødvendige ressourcer til at gribe effektivt ind, når det er nødvendigt.

– Det er helt forkert, hvis man tror, at man løser alt for et barn der vokser op i en udsat familie med misbrug, fattigdom eller svære sociale problemer, blot ved at fjerne det. Tværtimod kan det være svært traumatiserende for børn at blive fjernet fra deres far og mor. Derfor handler det om at vurdere, hvornår forholdet til far og mor er direkte skadeligt, og hvad der er i barnets tarv.

– Hvis vi vil børnene det bedste, så må vi altså også sikre, at socialrådgiverne har tid til at reagere inden problemerne i familierne vokser sig store. Der er eksempler på socialrådgivere som har op til 90 børnesager af gangen, og så er det klart, at der vil være tilfælde, hvor der ikke bliver reageret i tide. Vi foreslår, at der sættes en øvre grænse på max 25 sager pr. sagsbehandler, så de lærer børnene og familierne bedre at kende, og kan træde til i tide. Vi skal fange problemerne tidligere og sætte ind, så de ikke vokser sig så store, at en tvangsfjernelse er nødvendig.

– Der er opstået en tendens i dansk politik, hvor man tror mange års økonomisk udhuling af det socialfaglige arbejde kan fikses med øget brug af tvang. Det er skadelig symbolpolitik af værste skuffe, Socialdemokraterne forslår i dag.

Kontakt:
Rasmus Vestergaard Madsen
Social-, ligestilling-, LGBT-, og dyrevelfærdsordfører for Enhedslisten
TLF: 61 62 55 73

Alle nyheder