— Sundhed og psykiatri

EL: Sundhedsministerens skal give en redegørelse om ny overbelægningsskandale

Stine Brix, Enhedslistens sundhedsordfører har indkaldt sundhedsministeren i samråd, hvor hun vil bede ministeren om at kommentere på nedlæggelsen af antallet af medicinske sengepladser på de danske sygehuse. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der er fjernet mindst 400 sengepladser på landets medicinske afdelinger i løbet af de seneste fire år. Det er sket, selvom der fra 2007-2012 blev nedlagt 20 procent af sengekapaciteten, som ellers var endemålet for 2020. Derfor vil Stine Brix have en redegørelse fra ministeren på, hvorfor sengepladser fortsat sløjfes, når der er overbelægning på landets medicinske afdelinger, og vide hvad ministeren agter at gøre for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet.

Sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix siger:

– Der nedlægges hvert eneste år sengepladser på sygehusene, selvom vi ved, at der er massiv overbelægning, og det sker stadig, at patienter ligger i skyllerum og depoter. Det er simpelthen ikke i orden.

– Jeg er dykket ned i tallene, og de viser, at 46 procent af de medicinske sengepladser på landets sygehuse er nedlagt siden 2007. Vi har altså næsten kun halvdelen af de pladser, vi havde for 11 år siden. Ministeren henviser til en plan for, hvordan sundhedsvæsenet skulle indrettes fra 2007, når jeg spørger. Men i den plan står der, at der frem mod 2020 kun skulle nedlægges 20 procent sengepladser, og det mål nåede man allerede i 2012. Alligevel bliver de ved med at fjerne senge på hospitalerne hvert eneste år.

– Formanden for regionernes sundhedsudvalg siger, at det er en helt bevidst strategi fra regionernes side at skrue ned for antallet af sengepladser, fordi behandlingen på sygehusene er blevet mere effektiv. Men når DR kan fortælle, at 44 sygehusafdelinger i marts havde flere patienter end de har senge, og planen for nedlæggelse af pladser blev opnået allerede i 2012, så virker det hovedløst at fortsætte. Jeg har derfor indkaldt ministeren i samråd for at få opklaret, hvorfor der er nedlagt så mange pladser, og hvad planen egentlig er?

 

Fakta:

I 2007 kom Erik Juhl udvalget med en plan for, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skulle indrettes. Alle Folketingets partier tilsluttede sig planen, der sagde, at der skulle nedlægges 20 procent sengepladser på de somatiske afdelinger frem mod 2020. Det svarer til en reduktion i perioden 2007-2020 på knap 250 senge
årligt .

I 2012 dokumenterede Dansk Sygeplejeråd at nedlæggelsen af 20 procent sengekapacitet allerede var nået.
I perioden 2007-2012 havde regionerne reduceret antallet af senge med knap 600 årligt .
Nedlæggelserne er ikke stoppet, selv om målet er nået for længst. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der på fire år er fjernet mindst 400 senge på de medicinske afdelinger, selvom der de seneste fire år er kommet knap 90.000 flere danskere over 65 år, der har øget behov for sygehusindlæggelser.

Der er ikke siden 2007 kommet en ny plan for hvor mange senge, der skal nedlægges.
Formanden for regionernes sundhedsudvalg sagde til DR d 10. jul. 2018, at det er en helt bevidst strategi fra regionernes side at skrue ned for antallet af sengepladser .

Alle nyheder
Ø
X