— Miljø og fødevarer, Velfærd

EL: Der skal placeres et politisk ansvar i fiskeri-skandalen

Rigsrevisionens rapport om forvaltningen af EU-tilskud til fiskeriet tegner et billede af, at der er foregået både grov forskelsbehandling af fiskerne, og at der er forvaltet i modstrid med loven.

Enhedslistens demokratiordfører Pelle Dragsted udtaler:

– Den her rapport rejser en sønderlemmende kritik af fiskeriområdet. Jeg er langt fra betrygget i, at vi er kommet til bunds på det her område. Hver gang der vendes en sten på det her område, dukker der nye ulovligheder op, og det skriger til himlen, at der er stadig ikke blevet placeret et politisk ansvar. Enhedslisten indkalder derfor ministeren i samråd for at få svar på, hvor det politiske ansvar ligger for den forvaltningsmæssige skandale, vi står overfor.

– Vi ved, at nogle få fiskere er blevet mange-millionnære på Venstres fiskeripolitik på bekostning af vores fælles naturressourcer, og at der har været omfattende fusk med fiskekvoterne, og nu tyder Rigsrevisionens rapport på, at nogle fiskere har tilranet sig store millionbeløb ved svig og stråmandsvirksomhed, godt hjulpet på vej af en meget uduelig forvaltning.

– Det virker som en saga uden ende, og det fremstår mere og mere bizart, at statsministeren – godt nok som PrivatLars – kan deltage i kvotekongers nytårskure og lade sit prestigeprojekt Løkkenfonden modtage penge fra disse kvotekonger, der måske har skaffet sig formuer fra offentlige midler med brug af ulovligheder, svig og stråmandsvirksomheder.

Enhedslistens fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

– Rigsrevisionsrapport viser, at forvaltningen af fiskeriet fortsat sejler. Det er helt afgørende, at vi for ryddet op på området. Men det kræver, at regeringen giver Fiskeristyrelsen tilstrækkeligt med midler til, at de kan forvalte området ordentlig. Derfor er det dybt kritisabelt, at regeringen i sit eget finanslovsforslaget har afsat 40 mio. kr. mindre, end fiskeriministeren selv har vurderet, der er behov for. Det viser, at regeringen ikke for alvor ønsker at rydde op i en dybt kritisabel administration, hvor ulovligheder og kvotekongernes kreative forretningsmetoder får lov at råde.

Alle nyheder