— Fiskeri, Grøn omstilling, Miljø og fødevarer

Enhedslisten vil hjælpe kriseramt hav med tre nye trawlfrie områder

Der skal udlægges tre store trawlfrie områder i Kattegat, Nordsøen og Bælthavet, så natur og fiskebestande i det danske hav får fred til at rejse sig – og det skånsomme fiskeri plads til at vokse.

Vores havnatur et enormt presset og flere fiskebestande er på randen af kollaps. Alligevel kan et intensivt og ødelæggende fiskeri med bundslæbende redskaber fortsætte i størstedelen af vores danske hav.

Enhedslisten ønsker at genoprette havnatur og fiskebestande ved at udlægge tre store trawlfrie områder i de danske farvande. Ét i Kattegat, ét i Nordsøen og ét i forlængelse af det eksisterende trawlfrie område i Bælthavet.

“Vi ønsker at give fisk, bunddyr og planter fred for store tunge bundtrawl, der igen og igen pløjer gennem deres levesteder. Bundslæbende redskaber er en af de største trusler mod havnaturen og en hindring for, at fiskebestande kan løfte sig, og vi kan få vores torsk tilbage,” lyder det fra Enhedslistens Peder Hvelplund.

Forskning har gang på gang påvist, at fiskeri med bundslæbende redskaber har en negativ påvirkning af havbunden og naturen her. Samtidig er der ved bundtrawlsfiskeriet en stor bifangst af blandt andet små torsk, der ikke overlever.

Det er derfor afgørende at få sat gang i en omlægning af det danske fiskeri til mere skånsomme fiskeredskaber.

“De trawlfrie områder vil være med til at sætte turbo på omlægning af fiskeriet til mere skånsomme redskaber. Vi skal fiske på en måde, så vi ikke ødelægger havnaturen og hele grundlaget for, at der er fisk at fange i det danske hav,” siger Enhedslistens Peder Hvelplund om udspillet.

Enhedslisten udspil

Enhedslisten vil kaste en redningskrans til havnaturen

Enhedslisten vil række havnaturen i de danske farvande en redningskrans ved at udlægge tre store trawlfrie områder i de danske farvande. Flere trawlfrie områder vil give havnaturen et tiltrængt pusterum fra det intensive fiskeri med bundslæbende redskaber og vil være et helt afgørende bidrag til at genoprette havnaturen og fiskebestandene i de danske farvande. Udlægningen af de trawlfrie områder vil samtidig være med til at sætte turbo på omlægning af fiskeriet til mere skånsomt fiskeri. En omstilling af fiskeriet der naturligvis skal understøttes økonomisk.

Enhedslisten foreslår:

  • At indføre et trawlfrit område i Kattegat, hvor torskebestanden er særlig presset.
  • At indføre et trawlfrit område langs hele den jyske vestkyst for at beskytte den kystnære biodiversitet mod bomtrawl og bundtrawl, herunder beskytte vigtige opvækst- og gydeområder for sild og en række andre fiskearter.
  • En udvidelse af det trawlfrie område i Bælthavet mhp. at det skal dække de vigtige gyde- og opvækstområder for torsk.
  • At indføre en pulje til at finansiere genopretning af havnaturen på 50 mio. kr om året over de kommende 4 år til fx genopretning af stenrev, genetablering af ålegræsenge og reetablering af naturlige muslingebanker samt kortlægning af vigtige fiskehabitater.

Enhedslisten foreslår, at omstillingen af fiskeriet til skånsomt fiskeri finansieres af de allerede afsatte midler fra den EuropæiskeHav-, Fiskeri og Akvakultur Fond (EHFAF), hvor der er besluttet at øremærke 34,5 mio. kr. i perioden 2021-2027 til at fremme etkystnært bæredygtigt fiskeri.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo