— Arbejdsmarked, Trafik

Enhedslisten hasteindkalder transportministeren om DSB-konflikt

Transportminister Ole Birk Olesen skal på onsdag stå skoleret for Folketinget. Enhedslisten har samlet et flertal bestående af SF, S, DF og Alternativet for en hasteforespørgsel om situationen i DSB.

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested siger:

– Jeg vil spørge ministeren, hvilke initiativer han har taget for at sikre en normal afvikling af juletrafikken. Han er jo eneejer af DSB, og har derfor både et ansvar og en mulighed for, at ledelsen i DSB ikke kører forhandlingerne af sporet.

– Når ministeren optræder som en elefant i en glasbutik med sine udtalelser om, at de ansatte i DSB skal have dårligere vilkår, så er han med til at optrappe konflikten. Jeg er da stærkt utilfreds med, at ministeren påstår, at det er medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår, der er gør jernbanedriften så dyr.

– Nu håber jeg, at et flertal i Folketinget kan samles om at pålægge ministeren, at han får DSB’s ledelse til at løse konflikten. De ansattes krav om fair forhold er jo ikke urimelige.

Alle nyheder