— Miljø og fødevarer

Samlet opposition med Enhedslisten i spidsen afkræver miljø- og fødevareministeren svar i sag om vandløb

En samlet opposition har i dag miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i samråd om blå bloks planer om at tage 1.000 km vandløb ud af beskyttelse. Allerede i november var både opposition og en lang række organisationer forfærdede over ministerens melding om, at 1.000 km vandløb skulle tages ud af vandplanerne.

Den forargelse er kun blevet større, da det netop her til morgen er kommet frem, at aftaleparterne i blå blok ikke stopper ved de 1.000 km, men agter at tage mindst 2.000 km vandløb ud.

Derfor er en samlet opposition endnu mere opsat på ved dagens samråd at få ministerens forklaring på, hvilke fagligt belæg der er for at tage vandløb ud af vandområdeplanerne. Samrådet er kl. 13.45.

Citater til Pressemeddelelsen:

Øjvind Vilsholm, naturordfører for Enhedslisten
– Ministeren er tilsyneladende ligeglad med, at vandråd og kommuner i enighed har vurderet, at der er vandløb, som bør beskyttes, og som derfor fortsat bør være omfattet af vandområdeplanerne. Oven i det, har man holdt det skjult over for vandrådene og resten af befolkningen, at man planlægger at tage 2000 km. vandløb ud af beskyttelse. Det er helt uacceptabelt og ministeren har for mig at se et forklaringsproblem.

Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet
– Det undrer mig, at ministeren har taget vandløb ud af vandplanerne stik imod eksperternes anbefalinger. Ministeren må svare på, hvorfor han ikke har lyttet til eksperterne og ikke mindst, hvilke konsekvenser det vil have for miljøet.

Christian Poll, naturordfører for Alternativet
– Ministeren bør lytte til vandrådene, fordi de har en stor viden om de lokale vandløbs betydning for naturen. Det kan ende med at ødelægge muligheder for fx gydeområder for fisk. Jeg mener ikke, vi skal slække på naturkvaliteten i vandløbene – tværtimod.

Ida Auken, miljøordfører for Radikale Venstre
– Vores små vandløb er naturperler spredt rundt i landet. Dem skal vi passe ordentligt på. Ministeren har tilladt, at for mange vandløb tages ud af vandplanerne. Det er vi imod og har derfor indkaldt ham i samråd.

Trine Torp, miljøordfører for SF
– Ministeren må forklare, hvorfor regeringen fortsætter med ensidigt at tilgodese landbruget og ignorerer vandrådene på bekostning af natur og vandmiljø.

Fakta:
Ved samrådet skal ministeren besvar følgende spørgsmål:

• Ministeren bedes redegøre for hvorfor regeringen i forbindelse med forslag til ændring af vandområdeplanerne i en lang række tilfælde har valgt ikke at følge anbefalingerne fra vandråd og kommuner, hvor parterne i enighed har vurderet, at der er vandløb, som fortsat bør være omfattet af vandområdeplanerne.

• Det var en forudsætning for processen om vandrådsarbejdet, at ændringer af beskyttelsen af vandløb først vil blive foretaget, når der lå en samlet vurdering fra vandrådene og kommunerne. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor flere hundrede kilometer vandløb skal udgå af vandområdeplanerne, når den endelige vurdering af vandløbenes kvalitet endnu ikke er færdig. Det gælder bl.a. indberetningerne vedrørende udpegning af vandløb som kunstige eller stærk modificerede, som ikke er vurderet endnu.

Alle nyheder