— Miljø og fødevarer

Novana-rapport underkender blå landbrugspakke

Enhedslistens landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen udtaler ovenpå den stigende kvælstofforurening fra landbruget i ny Novana-rapport: https://dce2.au.dk/pub/SR309.pdf

  • Indtil nu har Jacob Ellemann stået vagt om den skandaliserede landbrugspakke, der fældede hans forgænger. Men nu fortsætter gyllegate, da de værste antagelser viser sig at holde stik. Forudsætningerne for landbrugspakken er fuldstændig gennemhullet. Ministeren skylder Folketinget en forklaring på, hvordan regeringen fortsat kan stå på mål for landbrugspakken og samtidig leve op til vores forpligtigelser på miljøområdet.
  • Landbruget fik lov til at anvende mere gødning på markerne og pløje randzoner langs vandløb op. Til gengæld skulle landbruget lave en frivillig indsats og etablere mere skov og minivådområder, som kan rense drænvand. Landbruget er kun i gang med at gennemføre 10 % af hvad de skal. Derfor er det nødvendigt med flere politiske beslutninger der kan nedbringe landbrugets kvælstofforurening af vores vandmiljø.
  • Enhedslisten vil arbejde for en ny grøn landbrugspakke efter valget. Vi skal nedbringe det dyrkede landbrugsarealet og den animalske produktion, hvilket kan sikre, at vi kommer ned på en kvælstofforurening på 42.000 ton i 2027, som er Danmarks internationale forpligtigelse.
  • Enhedslistens klimaplan, som viser vejen for at nedbringe CO2-forureningen, kan også bruges til at nedbringe landbrugets kvælstofforurening. Enhedslisten vil frem mod 2030 øge naturarealet med 200.000 ha, skovarealet med 100.000 ha, energiskov med 100.000 ha samt udtage 108.000 ha lavbundsarealer, som kan blive til græsarealer. Vi kan sikre disse løsninger ved at målrette mere af landbrugsstøtten til at fremme økologisk dyrkning, miljøhensyn og reducere støtten til korndyrkning.
Alle nyheder