— Klima og energi, Trafik

EL om regeringens transportkommission: For lidt og for sent

Regeringen har netop offentliggjort kommissorium og medlemmer for den kommission for grøn omstilling af personbiler, der blev annonceret i forbindelse med regeringens lancering af dens klima- og luftudspil tilbage i oktober.

Regeringens målsætning er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Dette må forventelig være ensbetydende med, at vi i 2050 har en transportsektor, og i særlig grad en persontransport, der ikke bruger fossile brændstoffer. Enhedslistens lancerede i uge 7 sin klimaplan, der blandt andet mere end halverer transportens klimabelastning over det næste årti.

Kommissionen skal levere sin første delrapport ved udgangen af 2019 og sin endelige rapport ved udgangen af 2020. Dermed spilder regeringen endnu et par år på kommissionsarbejdet og skal først tage stilling til de samlede tiltag i 2020 eller 2021.

Henning Hyllested, transportordfører Enhedslisten:

– Det her rykker simpelthen for lidt. Regeringen har spildt fire år med at sidde på hænderne. Nu skal der åbenbart gå to år mere, end der sker noget. Bevares, det er dygtige folk, regeringen har udpeget til sin kommission, men vi kan ikke bare sidde med hænderne i skødet. Det er klimaforandringerne for fremskredne til.

– Kommissoriet for klimakommissionen er ret ukonkret. Regeringens egen målsætning om 1 mio. elbiler i 2030 står end ikke nævnt, ligesom der heller ikke indgår klimamål/reduktionsmål i kommissoriet. I Enhedslistens klimaudspil har vi vist, at det er muligt at omstille til 1,3 mio. rene elbiler og reducere transportens klimabelastning på bare et årti. Vi har brug for høje ambitioner og politisk handlen – regeringen ønsker åbenbart ikke at levere nogle af delene.

– Det lader til, at det vigtigste for regeringen ikke så meget er klimaet. Den er mere optaget af, hvordan finansieringen til den grønne omstilling i transportsektoren findes, når nu indtægterne fra biler og fossile brændstoffer forsvinder i takt med el- og brintbilers fremmarch. Her er regeringen velkommen til at bruge forslagene fra Enhedslistens klimaplan, som er fuldt gennemregnet og finansieret.

Kommissoriet handler i kun om personbiler, men der er jo en stor opgave omkring omstilling af den tunge transport og flytransporten, som kommissoriet slet ikke forholder sig til. Enhedslisten har peget på udbygning af gastankningsinfrastrukturen for lastbiler, indtil el-lastbiler bliver almindelige, ligesom vi foreslår at pålægge flytransport en klimaafgift pr. passager, der letter fra en dansk lufthavn. Disse dele af transportsektoren bør selvfølgelig indgå i kommissionens arbejde, hvis det skal have nogen form for seriøsitet i forhold til en grøn omstilling af transportområdet.

Alle nyheder