Indsatsen mod social dumping skal på finansloven efter flere års vanrøgt

Højrefløjen har negligeret indsatsen mod social dumping i en sådan grad, at fusk og svindel trives blandt udenlandske entreprenører på byggepladser over hele landet. Det truer det danske arbejdsmarked, når udenlandske firmaer kan underbyde de danske ved at spekulere i at fuske med sikkerhed, løn og skat. Derfor skal det nye flertal tage kampen op mod social dumping allerede ved første finanslov, lyder det fra Victoria Velasquez, Enhedslistens social dumping-ordfører. Hun siger:

– Vi oplever i dag, at vi som mennesker bliver spillet ud mod hinanden i et ræs mod bunden, hvor vi skal udkonkurrere hinanden på løn, arbejdsvilkår og sikkerhed. Det resulterer i en ret brutal social dumping, arbejdsulykker, svindel med skat og andre groteske konsekvenser til følge. Det er ikke det arbejdsmarked vi ønsker os i Enhedslisten.

– Vi bliver nødt til at sikre ordentlige rammer og regler, så der reelt er lige vilkår for alle. Det skal være slut med, at vi igen og igen oplever, at udenlandske virksomheder slipper afsted med, at en ansat står tilbage efter at have vundet en sag i arbejdsretten og alligevel ikke kan få udbetalt den løn man er blevet snydt for eller erstatning man har krav på. Det samme gælder når det er os alle sammen, der snydes for skattekroner.

– Vi ved allerede, hvad der skal til. Skat, politi og Arbejdstilsynet skal arbejde sammen, og der skal sættes midler af til en styrket kontrolindsats. Det er penge, der tjener sig selv hjem igen, fordi der udstedes bøder og krav om efterbetaling. Og der er så mange steder, hvor reglerne brydes, at det bare er med at komme i gang. Derfor rejser vi det også allerede i første finanslov med den nye regering.

Det foreslår Enhedslisten til forhandlingerne om finansloven:

  • Der indføres en lov om kædeansvar, så hovedentreprenører og -leverandører gøres økonomisk ansvarlige for hhv. underentreprenører og -leverandørers forsømmelser over for det offentlige, over for lønmodtagere og over for afgørelser i det fagretlige system.
  • Der indføres et obligatorisk ID-kort i byggebranchen, så man på byggepladser kan se, hvem alle er, inkl. enkeltmandsfirmaer. Det vil lette både myndighederne og fagforeningernes arbejde.
  • Udenlandske arbejdsgivere skal stille garanti for deres forpligtelser. I dag skal alle arbejdere fra EU-lande, som udstationeres i Danmark, registreres i RUT-registret. Reglerne strammes, så de udenlandske arbejdsgivere skal stille en garanti på 20.000 kr. i en dansk bank for hver ansat. Garantien skal dække evt. bøder mv., som ikke kan inddrages.
  • Den faste bevilling til myndighedsindsatsen skal styrkes med ca. 50 millioner kr., hvor Skat, politi og Arbejdstilsynet skal arbejde sammen om at kontrollere social dumping. Bevillingen skal være på niveau med 2015, og det samme gælder bevillingen til Arbejdstilsynet. Endelig skal Skat have samme adgang til at kontrollere byggepladser på villaveje, som politiet har til at efterforske på privat grund.

Baggrund:

  • Social dumping er et kæmpe problem. Selv på metroen – et kæmpe byggeprojekt midt i København med det offentlige som bygherre – har der været omfattende og systematisk snyd med løn og arbejdsvilkår: https://fagbladet3f.dk/artikel/ny-metro-har-kostet-100-millioner-kroner-i-social-dumping
  • Kontrolindsatsen er en stor succes, der tjener sig selv hjem mange gange. Siden højrefløjen kom til i 2015, er indsatsen dog blev skåret ned, hvilket er skidt for både lønmodtagere og de firmaer, der følger reglerne.

o   Afrapportering om den fælles myndighedsindsats til Folketinget (s. 11 viser et samlet nettoprovenu på 738 mio. kr. i perioden 2015-2019) https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/REU/bilag/289/2052187/index.htm

o   Fagbladet 3F: https://fagbladet3f.dk/artikel/staten-scorer-631-millioner-paa-social-dumping-kontrol

o   Københavns kommunes kontrol https://fagbladet3f.dk/artikel/social-dumping-koebenhavn-fanger-rekordmeget-loensnyd

  • Flere af forslagene bør umiddelbart kunne samle flertal i Folketinget.

o   S lover flere penge og støtter ID-kort samt kontrol på villavejene https://fagbladet3f.dk/artikel/socialdemokratiet-lover-en-milliard-til-bekaempe-social-dumping

o   Radikale Venstre er positive over for øgede beføjelser til Skats kontrol af byggepladser på privat grund, hvis det ikke kompromitterer retssikkerheden.

Finansiering:

  • Kravene om kædeansvar og udenlandske selskabers garanti for forpligtelser skønnes ikke at være udgiftsdrivende.
  • Etableringen af ID-kortet skønnes at koste 10 millioner kr.
  • Den styrkede myndighedsindsats skønnes at koste ca. 50 millioner kr.[1] mere, end der er afsat i regeringens forslag til finansloven, for at nå op på niveauet fra før højrefløjsregeringen kom til. Merbevillingen vil dog være udgiftsneutral, da den øgede kontrol er mere end selvfinansierende i form af øgede indtægter fra bøder og efterbetaling.

Udgifterne er finansieret af ”pulje til øvrige initiativer” i Enhedslistens finanslovsudspil: En finanslov, der mindsker uligheden.

Den samlede finansiering på 10,8 milliarder i Enhedslistens finanslovsudspil findes blandt andet ved at kapital- og aktieindkomst beskattes som løn, en bedre skattebase og en balanceskat på bankerne.

Alle nyheder