— Arbejdsmarked, Socialpolitik, Sundhed og psykiatri

Skipper: Vigtige sociale indsatser reddet på målstregen, men arbejdet er langt fra slut

Aftalen om fordelingen af socialreserven, der fordeler de tidligere satspuljepenge, er på plads. Hos Enhedslisten er der glæde over, at så mange vigtige sociale indsatser er reddet på målstregen. ”Men bevillingerne er stadig usikre, og næste år står endnu flere til at miste pengene”, siger Pernille Skipper, Enhedslistens socialordfører, der vil have alle indsatserne over på finansloven med faste og varige bevillinger.

Pernille Skipper, Enhedslistens socialordfører, siger:

– I snart et år har en lang række projekter og indsatser levet i usikkerhed, uden at vide om de skulle dreje nøglen om til nytår. De er reddet nu her på målstregen, og fx kan Ombold og hjemløselandsholdet ånde lettet op. De små og livsvigtige projekter har været Enhedslistens store fokus.

– Vi er absolut ikke færdige. Bevillingerne er stadig usikre, og næste år står endnu flere til at miste pengene. Det gælder vigtige indsatser for hjemløse, LGBT-personer, mennesker i misbrug eller prostitution. De bør alle have faste og varige bevillinger på finansloven, og det er et vigtigt krav for Enhedslisten i den centrale finanslovsforhandling, som jo ikke er slut endnu.

– Socialreserven er nu fordelt til vigtige indsatser. Jeg er særlig glad for, at det lykkedes at sikre fremtiden for Ombold og hjemløselandsholdet, at holde livslinjen døgnåben, sikre et værested for misbrugere og finde penge til Kvinfos vigtige mentornetværk, der arbejder med kvinder og integration. Det kunne være endt i en katastrofe, hvis det ikke var lykkedes.

– Det er også lykkedes at finde ekstra penge til demensområdet. Det har været rigtig vigtigt for Enhedslisten at fastholde initiativer, der nedbringer brugen af unødvendig antipsykotisk medicin, som bliver givet til alt for mange ældre med demens. Det er uanstændigt, hvis vi ikke gør vores yderste for at skabe mere rimelige vilkår for både demente, personale og pårørende.

Fakta:

Se hele aftalen her.

Alle nyheder