— Udland

Mærsk udviser ikke rettidig omhu ved skibsophugning

Profitten tæller højere end fattige arbejderne sikkerhed og hensynet til miljøet, når Mærsk ophugger skibe. 4. november afgjorde Højesteret i Bangladesh, at ophugningen af fartøjet North Sea Producer, som Maersk ejede halvdelen af, før det blev solgt videre til en mellemhandler, var ulovlig. ShippingWatch har samtidig kunnet fortælle, at Maersk har flaget fire skibe ud af Danmark, som under et år senere blev ophugget i Alang i Indien.

Maersk har tidligere erklæret sig villig til at skifte flag på sine europæiske skibe for at omgå EU’s regler, som i øjeblikket forbyder at skrotte gamle skibe i Indien. Rederiet har ikke svaret direkte på, om det er tilfældet med de fire skibe.

Christian Juhl, udviklingsordfører for Enhedslisten, siger:

• Det er skandaløst, at Mærsk ved ophugning af deres skibe ikke udviser rettidigt omhu. Både arbejdernes sikkerhed og miljøet lider overlast, når rederiet jagter de billigste steder at komme af med deres udtjente skibe.

• Jeg fatter ikke, at Mærsk som en af verdens største containerrederier ikke for længst har bygget et topmoderne værft, der kan ophugge skibe og sætte genbrug af delene i system. De ville både kunne tjene penge, gavne miljøet og tage vare på sikkerheden for arbejderne.

• Det er ikke rettidigt omhu på denne at være halehæng til udviklingen og vægte profitten højere end mennesker og natur.

• Den tidligere regering ønskede i 2017 ikke at gøre noget ved sagen. Derfor har jeg kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod og miljøminister Lea Wermelin i samråd i Folketingets Udenrigsudvalg. Der skal findes en løsning på de uacceptable ophugninger.

Alle nyheder