— Grøn omstilling, Trafik

CO2: Slip kommunerne fri

Transportordfører Henning Hyllested, Enhedslisten, hilser KL’s udspil til CO2-reduktion i kommunerne velkommen, og vil snarest tage en række af udspillene på transportområdet med til drøftelse hos transportminister Benny Engelbrecht. “Vi skal slippe kommunerne fri i klimakampen, og disse tiltag behøver ikke afvente en samlet klimaplan,” siger Henning Hyllested.

Henning Hyllested udtaler i den forbindelse:

– Forslaget om, at P-afgifterne skal bruges lokalt til at fremme den grønne omstilling, er lige vand på vores mølle, og jeg vil snarest drøfte med transportministeren, hvorledes vi bedst kan tilbageføre de ekstra midler fra P-afgifterne, som den tidligere regering så at sige beslaglagde hos kommunerne, og lade dem gå til at fremme den påtrængende grønne omstilling – herunder udfasning af fossile biler.

– Også forslaget om at give kommunerne mulighed for at indføre strammere krav til miljøzoner i byer, med henblik på at begrænse CO2- udledningen, er det på høje tid at gennemføre. Jeg har noteret mig, at der i København er et klart flertal for at gå skridtet videre med nulemissionszoner i dele af kommunen for at understøtte brugen af elbiler. Et glimrende forslag, som jeg også håber ministeren vil se villigt på.

– I det hele taget er der behov for at vi generelt får fjernet en masse af de blokeringer, hvor lovgivningen i dag forhindrer kommuner i at gå mere offensivt ind i klimakampen. Derfor vil vi nu nærstudere de mange forslag fra KL og arbejde for at nedbryde blokeringerne så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo