— Retspolitik

Enhedslisten vil oprette frihedskommission

Regeringens seneste forslag til mere overvågning i det offentlige rum – den såkaldte tryghedspakke – får nu Enhedslisten til at foreslå, at der skal nedsættes en frihedskommission. Kommissionen skal gennemgå al antiterror-lovgivning, der er vedtaget siden 2001, og pege på indgreb i frihedsrettighederne som viser sig unødvendige eller uproportionelle, og som kan rulles tilbage. “De begrunder det altid med en akut situation og et spørgsmål om rigets sikkerhed her og nu, når politikere skal argumentere for indgreb i frihedsrettighederne. Men ingen har turdet at vurdere effekten af deres egne tiltag. Det vil vi nu,” siger Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører.

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, siger:

– Det går nærmest som et urværk. Der sker et forfærdeligt angreb herhjemme eller ude i verden, og straks efter foreslår politikere stramninger, indgreb og hårdere straffe. Ofte uden konkret og tilstrækkelig viden om de tragiske begivenheder og effekten af de tiltag der bliver foreslået. Men fælles for dem alle har været, at de hakker et stykke af vores frihedsrettigheder.

– Siden terrorangrebene i 2001 er der blevet gennemført et utal af stramninger, der alle skulle have til formål at stoppe terroristerne og de organiserede kriminelle. Rigtig mange af dem blev ved indførelsen kraftigt kritiseret for at træde på grundlæggende frihedsrettigheder og tage en lille bid mere af det demokrati, som det var intentionen at beskytte. Politi og efterretningstjenesternes beføjelser bliver udvidet, overvågningen øges og vores ytringsfrihed indskrænkes.

– Det kræver ikke meget mod at foreslå endnu en stramning, endnu en beføjelse til politi og efterretningstjeneste, endnu en overvågningspakke og så videre. Men det kræver virkelig politisk mod at gå systematisk tilbage, og se på hvad der så viste sig at kunne undværes.

– Vi vil nedsætte en kommission, der skal gennemgå al antiterrorlovgivning, bandepakker og antiradikaliserings-tiltag. Vi vil se på, hvad der så har virket, hvad der ikke har virket, og hvor vi for én gangs skyld kan udvide frihedsrettighederne. Min påstand er, at meget lovgivning i anledning af forfærdelige terrorangreb og store bandekrige er sket i blinde og nærmest politisk desperation. Men selv hvis man ikke vil mene det, må man sagligt kunne se det fornuftige i at evaluere og revurdere. Særligt når det gælder tiltag, der har taget en bid af vores frihedsrettigheder, skal man være sikker på, at det ikke har været forgæves.

Enhedslistens forslag:
Enhedslisten vil nedsætte en frihedskommission. Kommissionen skal gennemgå al antiterrorlovgivning, der er vedtaget og implementeret siden 2001, hvor terrorangrebene på World Trade Center i USA udløste den første stribe af indgreb. Kommissionen skal også medtage såkaldte bandepakker og antiradikaliserings-lovgivning.

Kommissionen skal skabe et overblik over den lovgivning, der i større eller mindre grad har indskrænket grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden og informationsfriheden, forsamlingsfriheden, retten til retfærdig rettergang og retten til privatliv. Kommissionen skal vurdere indgrebenes effekt i forhold til forebyggelse og opklaring af terrorangreb, påvirkning af frihedsrettighederne, herunder såkaldt ”chilling effect” og proportionaliteten af indgrebene.

Samtidig skal kommissionen lave anbefalinger til, hvilke indgreb der kan rulles tilbage eller justeres for at skabe en bedre balance for frihedsrettighederne.

Kommissionen skal eksempelvis vurdere reglerne om logning af teledata, PET’s adgang til at indhente oplysninger hos offentlige myndigheder, hemmelige ransagninger, åbenhed i retsplejen ifm. terrorsager, de såkaldte imamlove, straffelovens terrorbestemmelser og særligt bestemmelserne om ”billigelse af terror”, opholdsforbud og regler om dobbelt straf i bestemte boligområder samt burkaforbud.

Alle nyheder