— Landbrug

EL: Hårdt brug for effektiv rød-grøn landbrugspakke

Den blå Fødevare og Landbrugspakke fra den tidligere Venstre regering har spillet totalt fallit. Der er hårdt brug for hurtigst muligt at få vedtaget en ny rød-grøn landbrugspakke, som kan sikre, at Danmark lever op til internationale forpligtigelser og får nedbragt landbrugets kvælstofforurening. Nu samler Enhedslisten støttepartier til møde om fælles indspil til ministeren.

Enhedslistens landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

– Venstre-regeringen gav landbruget lov til at bruge mere gødning. Til gengæld skulle landbruget yde en frivillig indsats for at nedbringe kvælstofforureningen. De nye rapporter viser klart, at den bytteaftale har landbruget slet ikke leveret sin del af. Derfor er der brug for helt nye tiltag, der reelt trækker landbruget den rigtige retning.

– Landbrugspakkens tiltag de sidste fire år har ikke nedbragt kvælstofforureningen fra landbruget, dermed er fire år blevet spildt. Og vi står overfor en kæmpe opgave med at sikre, at landbruget i løbet af få år bidrager til at nedbringe sin forurening med ca. 15.000 tons kvælstof i 2027. Det kræver mere end bare dialog med landbruget, det kræver politisk handling hurtigst muligt.

– Jeg vil hurtigst muligt efter vinterferien indkalde SF og Radikale til et møde for at vi sammen kan sætte retningen for en ny rød-grøn landbrugspakke, så ministeren klart kan se, hvordan det parlamentariske grundlag vil gøre op med blå bloks kulsorte landbrugspakke, og hvordan rammerne for fremtidens landbrug fremover skal se ud. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Enhedslisten er utålmodige i forhold til at regeringen for alvor sætter en ny grøn retning for landbruget.

Konkret vil Enhedslisten arbejde for:

  • At vi via EU´s nye landbrugsstøtte fra 2022-2027 får mest miljø for pengene, og vi vil sikrer, at klima, natur samt kvælstofreduktioner bliver prioriteret højest muligt. Samfundet har ikke brug for at landbrugsstøtten bare bruges til at producere mest mulig svinefoder og flest mulige grise.
  • At kommunerne igen får mulighed for at forhindre, at der sker udvidelser af den animalske produktion. Kommunerne fik under Venstre-regeringen forringet sine beføjelser for at tage hensyn til natur og lokalbefolkning. Enhedslisten vil give kommunerne mulighed for at sige nej til udvidelser at store svinefarme.
  • At vi får reduceret landbrugsarealet, genskabt natur, sikret langt mere skov og får omlagt landbruget til økologisk produktion. Regeringen har forpligtiget sig til at fordoble det økologiske areal frem mod 2030, Enhedslisten er klar til mere handling og til at øge målet om mere økologi.
Alle nyheder