— Arbejdsmarked

Enhedslisten foreslår ny hjælpepakke: Vi skal have alle grupper med

Enhedslisten har støttet regeringens hjælpepakker til virksomheder og privatansatte. Men der er stadig mange grupper, som ikke er hjulpet, og som risikerer at stå uden indkomst som følge af COVID-19. Derfor foreslår Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, nu en hjælpepakke, der sikrer, at alle kommer med. Blandt tiltagene er bl.a. en akutydelse på kontanthjælpsniveau til timeansatte og et lavt forrentet statslån.

Pernille Skipper siger:

  • Vi skal have alle med. Velfærdssamfundet skal holde hånden under alle de mennesker, der knokler, og som nu helt uforskyldt bliver ramt uden mulighed for at gøre hverken fra eller til. Regeringens aftale om mulighed for lønkompensation for privatansatte gør meget godt for mange, men der er stadig grupper, der står i en ekstremt vanskelig situation.
  • Det danske arbejdsmarked er ikke længere sådan, at man kan dække alle med en tre-partsaftale. Der er masser af løst ansatte, freelancere og små selvstændige, der ikke bliver taget hånd om. Dem skal vi også sikre. Ingen skal stå uden indkomst og mulighed for at betale huslejen.
  • Vi har nu forslag om bl.a. mulighed for et lavt forrentet og statsgaranteret overlevelseslån, en akutydelse til timeansatte, der har fået vagterne aflyst, og ikke har ret til dagpenge, og bedre dagpengedækning til dem, der får en fyreseddel. Og så vil vi sikre, at alle soloselvstændige, freelancere og små selvstændige får mulighed for at komme på dagpenge uden at lukke virksomheden ned.

Det foreslår Enhedslisten:

Akutydelse til de timelønnede og løst ansatte

Mange rengøringsmedarbejdere, lærervikarer, bartendere, opvaskere og andre i særligt byggeriet og hotel- og restaurationsbranchen er allerede sendt hjem uden en krone. Deres vagter er blevet aflyst, og mange er ikke berettiget til dagpenge. Der skal sikres en særlig akutydelse til de løstansatte, timelønnede m.v., der er blevet fyret eller sendt hjem uden løn pga. corona-krisen.

Enhedslisten foreslår en ydelse på niveau med kontanthjælpen og uden modregning for formue eller ægtefælles indkomst.

Statsgaranterede overlevelseslån

Mange borgere står i en meget svær situation lige nu. Forhåbentlig vil den økonomiske krise igen drive over, når der kommer styr på smitten med corona-virus. Det er svært at hjælpe alle med mange forskellige baggrunde og forudsætninger, men ingen bør miste deres indtægt i en sundhedskrise som nu. Der er desuden står risiko for, at mange vil blive presset ud i optagelse af kviklån og lignende, der vil have store konsekvenser for deres privatøkonomi lang tid fremover.

Enhedslisten foreslår derfor, at alle borgere får adgang til et særligt statsgaranteret overlevelseslån. Der oprettes med hastelovgivning et lavt forrentet statsligt overlevelseslån, som personer, der har oplevet indkomsttab på grund af corona, kan optage. Lånet har samme omfang som det slutlån, studerende kan optage i slutningen af deres studietid på lidt over 8.000 kr. om måneden, og administreres af SU-styrelsen.

Sikring af freelancere, små selvstændige og enkeltpersonsvirksomheder

Særligt små selvstændige med kun en håndfuld ansatte, enkeltpersonsvirksomheder og freelancere er i risiko for at måtte dreje nøglen om, når ordrebogen pludselig bliver tom med ekstremt kort varsel, som det sker lige nu, når arrangementer og aftaler aflyses i hobetal. Det er konsulenter, kokke, små restauranter, frisører, kunstnere og mange andre. De mister kunder og indtægter hurtigt, og de kan ikke få dagpenge uden at lukke deres CVR-nummer, sælge inventaret og afskedige de få ansatte, de har. Får de ikke akut hjælp nu, vil de stå på helt bar bund, når krisen forhåbentlig er drevet over.

Enhedslisten vil dispensere fra reglen om, at man skal nedlægge sin virksomhed for at kunne få dagpenge og lave et vindue de næste 14 dage til straksindmeldelser i a-kasse, så de kan få adgang til dagpenge uden optjeningskrav.

Dagpenge og sygedagpenge skal ikke løbe ud

I en ekstraordinær situation, som den vi står i, er det nærmest umuligt at få job. Men uret tikker stadig for alle på dagpenge og sygedagpenge, der derfor risikerer at falde ud af systemet uden mulighed for at finde beskæftigelse.

Derfor bør forbruget af dagpenge, supplerende dagpenge og sygedagpenge ikke tælle med ift. tidsbegrænsningerne, så længe landet er ramt af corona-epidemi. Denne krisetid bør tælle som en såkaldt ”død periode” for alle ledige.

Slutlån til studerende

Mange studerende får tingene til at løbe rundt med løse ansættelser ved siden af SU og har fået aflyst deres vagter uden varsel. De får SU, men det er for langt de fleste ikke engang nok til at betale husleje.

Enhedslisten foreslår, at de studerende får mulighed for ekstraordinært at få adgang til de såkaldte slutlån, selvom de ikke er i slutningen af deres uddannelse. På den måde sikres de akut en ekstra indtægt her og nu.

Flere af tiltagene – eksempelvis mulighed for at få dagpenge uden at nedlægge CVR-nummeret – bør indføres permanent. Men alle tiltagene bør som minimum være gældende i tre måneder.

Alle nyheder
Ø
X