Enhedslisten har igen sat store aftryk på grøn omstilling af transportsektoren

Enhedslisten har igen sat store aftryk på endnu en aftale, der skubber på den grønne omstilling af transportsektoren. Denne er gang er det de regionale busruter og buskørsel på øerne, der tilgodeses. 75 mio. kr. afsættes der i en pulje, som regionerne kan søge til at anskaffe sig ”grønne busser”. Samtidig indgås der såkaldte klimasamarbejdsaftaler med de største kommuner i landet. De skal sikre, at kommunerne sætter sig ambitiøse mål for den grønne omstilling af den kollektive trafik.

Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten, siger:

  • Aftalen her kommer ovenpå en bred aftale i energiforligskredsen om at udbrede ladestandere til personbiler i hele landet, samt undersøge mulighederne for indsættelse af el-færger til vore mange øer.
  • Nu er det så bussernes tur. I Enhedslisten er vi specielt glade for, at buspuljen bliver forbeholdt de regionale busruter. Det er regionerne, der har de største udfordringer med den grønne omstilling af buskørslen, og samtidig dem, der har færrest penge til at investere i den kollektive trafik. Aftalen her sikrer, at de kommer med på vognen.
  • Vi har med denne aftale taget endnu et skridt i omstillingen af transportsektoren i grøn retning. Det store slag venter dog: forhandlingerne om klimahandlingsplanerne og infrastrukturplanen. Både klimakrisen og den økonomiske krise, der er fulgt i kølvandet på coronakrisen, kræver at begge forhandlingsforløb igangsættes hurtigst muligt.
Alle nyheder