— Kommuner og regioner

Enhedslisten: Suspender budgetloven i 2021

Budgetloven lægger låg på kommunernes og regionernes økonomi og forhindrer dem i at bruge penge på blandt andet klima og velfærd. Derfor arbejder Enhedslisten for en suspension af budgetloven i 2021 til årets økonomiforhandlinger mellem kommuner og regioner. Det vil både sikre borgerne bedre velfærd, sætte fart på den grønne omstilling og skabe nye arbejdspladser i hele landet.

Økonomiforhandlingerne mellem hhv. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om næste års budget for velfærden er i fuld gang og forventes afsluttet allerede 28. og 29. maj. Enhedslisten kæmper for, at kommuner og regioner får frie rammer til at styrke velfærden, klimaet og den danske økonomi. Konkret kræver det en suspension af budgetlovens service- og anlægsloft, så de store kassebeholdninger kan sættes i spil, og de gentagende underforbrug stoppes.

Budgetloven skulle have været revideret i foråret, men revisionen blev udskudt pga. coronakrisen. Både KL og DR har udtalt kritik af budgetloven og dens begrænsninger i forhold til at bidrage til den grønne omstilling.

Per Clausen, Enhedslistens repræsentant i KL udtaler:

  • Udligningsreformen giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for. I 2021 er der brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kickstarte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen efter COVID-19. Derfor er det oplagt, at budgetloven suspenderes i 2021, mens vi venter på, hvad der kommer ud af revisionen af denne i efteråret.

Tormod Olsen, Enhedslistens repræsentant i DR udtaler:

  • For mig at se er det helt afgørende, at vi får et stærkere sundhedsvæsen efter COVID-19, end vi havde før COVID-19. Budgetloven har medført de konstante nedskæringer, hvis konsekvenser blev ufatteligt tydelige, da vi som samfund stod uforberedte på epidemien. Nu skal skuden vendes, og vi skal starte med at suspendere budgetloven. Det vil samtidig give regionerne store muligheder for at bidrage til den grønne omstilling – både ved at renovere bygningsmasse og omstille busserne til el.

Jette Gottlieb, Enhedslistens kommunalordfører udtaler:

  • Coronakrisen har både ført til et efterslæb i sundhed og velfærd, og den har medført arbejdsløshed. Derfor kalder situationen på yderligere svar. Konkret er der brug for, at kommuner og regioner til næste år kan skrue op for velfærden og sundheden. Det kræver et løft ved forhandlingerne og en suspension af budgetloven.
  • Det vil være godt for at sætte gang i bedre normeringer i daginstitutioner, indhente tabt skolearbejde for folkeskolens elever og for de mange udsatte borgere, der har holdt for under nedlukningen. Og endelig vil det være godt for beskæftigelsen, når kommuner og regioner efterspørger flere hænder til at løse opgaverne – et boost til økonomien med maksimal jobeffekt.

 

Alle nyheder