Enhedslisten vil sparke gang i økonomien med sommercheck på 10.000,- til alle med lave og almindelige indkomster

Med et nyt forslag vil Enhedslisten give en hurtig og effektiv saltvandsindsprøjtning til økonomien. Alle udeboende voksne med en månedlig indkomst før skat på op til ca. 32.000 kr. skal have en skattefri sommercheck på 10.000 kr., foreslår partiet.

Vi skal sætte gang i økonomien på en måde der er fair og effektiv, lyder det fra partiets finansordfører Rune Lund, der nu bringer forslaget ind i forhandlingerne om udfasningen af corona-hjælpepakkerne.

Rune Lund, Enhedslistens finansordfører, siger:

  • Det har været en hård tid i Danmark. Med en skattefri sommercheck kan vi sætte gang i økonomien, og samtidig kan vi give danskerne en hjælpende hånd til en bedre sommer. Det synes jeg ærlig talt, de har fortjent. Det vil også være godt for de mange små virksomheder, der har fået en gedigen mavepuster af corona-pandemien.
  • Når hjælpepakkerne stopper, så har vi brug for en effektiv saltvandsindsprøjtning til økonomien. Det har de økonomiske vismænd også argumenteret for. Hvis vi giver en skattefri sommercheck til alle, der tjener op til cirka 32.000,- om måneden før skat, så er det forventeligt over tre millioner danskere, der kan gå ud i sommerlandet og bruge lidt ekstra. Det er dybt ansvarlig økonomisk politik, der sikrer beskæftigelse og arbejdspladser.
  • Der har været meget snak om helikopterpenge. Det her er vores bud på, hvordan vi gør det på en måde, der er fair, og hvor vi mest effektivt sætter gang i økonomien. Vi skal give penge til dem, der rent faktisk vil bruge dem. Nemlig dem med lave og almindelige indkomster. Men der er jo ingen logik i, at vi skal dele penge ud til de rigeste, så de kan polstre opsparingskontoen endnu mere.

 

Enhedslistens forslag

Hvem skal have 10.000 kr.?

Udeboende personer på 18 år og derover med en månedlig indkomst før skat (bruttoindkomst) på op til ca. 32.000 kr., svarende til en årlig bruttoindkomst på ca. 380.000 kr.

Hvad koster forslaget, og hvordan finansieres det?

En opgørelse af provenuet er behæftet med usikkerhed. De senest tilgængelige tal for antallet af personer, i de relevante indkomstintervaller er fra Skatteministeriet på baggrund af lovmodellen. Den seneste opgørelse er fra 2016, hvorfor der kan være sket ændringer i antallet af personer i de relevante indkomstgrupper siden statistikken blev lavet. En optælling af 2016-tallene viser, at der er ca. 3.675.000 personer, der har en månedlig indkomst på op til ca. 32.000 kr. Skatteministeriets opgørelse er ikke på den fulde befolkning, men kun på den skattepligtige del af befolkningen, der tilsammen udgør ca. 4,9 mio. personer (mens den fulde befolkning i 2016 var på ca. 5,7 mio. personer).

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/indkomster-og-beskatningsgrundlag-i-2016-tabel-1-personer/

En udfordring er her, at tallene også inkluderer unge under 18 år, som ikke er omfattet af Enhedslistens forslag, og derfor ikke skal tælles med i gruppen, der modtager sommerchecken.

Det er ganske vanskeligt at afgrænse denne gruppe præcist. Ifølge befolkningsstatistikken udgjorde gruppen af 0-17 årige i 2016 ca. 1,17 mio. personer i gennemsnit over de fire kvartaler. Den helt unge gruppe er dog næppe inkluderet i Skatteministeriets opgørelse, da man først må have fritidsjob fra man er 13 år gammel, og altså først der bliver relevant ift. indkomst. Antallet af 13-17 årige er i gennemsnit over de fire kvartaler i 2016 ca. 340.000 personer.

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280

Vi antager, at stort set alle i gruppen 13-17 år har en indkomst under 32.000 kr. om måneden. Derfor trækker vi disse fra den population af skattepligtige, som Skatteministeriet har opgjort. Dermed går vores population af personer, da skal modtage sommerchecken fra 3.675.000 personer til 3.335.239 personer.

Ganges de 3.335.239 personer med 10.000 kr. bliver udgiften afrundet 33,3 mia. kr. Tallet er som sagt behæftet med usikkerhed. Ud over de nævnte forbehold og antagelser, er det fx ikke muligt at afgrænse gruppen af hjemmeboende over 18 år, som ikke vil være berettiget til sommerchecken. Det mest retvisende vil således være, at skønne den samlede udgift til at være i intervallet 30-35 mia. kr.

Der er tale om midlertidig finansiering. Enhedslisten vil finansiere forslaget ved at optage statslån. Det er samme strategi det politiske flertal har anvendt ved finansieringen af de mange store hjælpepakker til det danske erhvervsliv. Danmark er i den lykkelige situation, at vores renter er så lave, at det ifølge Finansministeriet ikke vil få en nævneværdig betydning for det finanspolitiske råderum frem mod 2025:
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/fiu/spm/157/svar/1648556/2173758/index.htm

 

Baggrund

Overvismand Carl Johan Dalgaard har anbefalet, at der gives penge til de grupper, der har lave indkomster, og som derfor er mest tilbøjelige til at bruge de penge, de måtte få ekstra:
https://politiken.dk/forbrugogliv/art7736730/Giv-penge-til-unge-%C3%A6ldre-og-lavtl%C3%B8nnede

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i en nylig analyse dokumenteret, at forbrugstilbøjeligheden er højest hos de grupper, der tjener mindst, og AE anbefaler målrettet økonomiske støtte til personer med personlige indkomster på 350.000 kr. og derunder:

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_oekonomisk-stoette-batter-mest-i-bunden_2.pdf

 

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo