— Arbejdsmarked

Grotesk, at statslige enheder er ligeglade med social dumping

Statsrevisionens meget skarpe kritik af den manglende brug af arbejdsklausuler og kontrol heraf i statens styrelser og departementer viser, hvorfor det er nødvendigt med en endnu hårdere indsats mod social dumping. Statsrevisorernes undersøgelse viser, at omtrent hver tredje statslige enhed udviser en stor ligegyldighed over for lovens krav om, at arbejdsklausuler skal indskrives i alle kontrakter, og at kun hver femte udfører den lovpligtige kontrol. Det kalder på omgående handling fra regeringen, mener Enhedslisten.

Enhedslistens social dumping ordfører, Victoria Velásquez, siger:

  • Det er fuldstændigt grotesk, at staten lige nu giver carte blanche til, at et 2-cifret milliardbeløb kan udnyttes til social dumping. Undersøgelsen viser sort på hvidt, at statens egne enheder er ligeglade med den lovgivning, vi fik igennem hos Mette Frederiksen tilbage i 2014. Vores skattekroner skal ikke gå til arbejdsgivere, der presser deres medarbejdere til at arbejde uafbrudt, til en ussel løn og under horrible forhold.
  • Denne ligegyldighed kan ikke fortsætte et minut længere. Det er et svigt, at kun hver femte statslige enhed udfører et minimum af den nødvendige kontrol. Det viser også, at det ikke er nok at vente på den kontrolenhed, vi fik sat penge af til på finansloven. Der skal ske noget nu. Derfor vil jeg bede Peter Hummelgaard komme med en garanti på, at han får fulgt det her til dørs og garanterer, at der kommer styr på tingene.
  • Det er rystende, at over 26% af departementerne og 39% af styrelserne slet ikke skriver arbejdsklausuler ind i kontrakter. Det står helt tydeligt i cirkulæret, så der må sidde en masse statslige topchefer med røde ører. Jeg går ud fra, at hver eneste af Mette Frederiksens ministre omgående får styr på deres områder, og det vil jeg stille Peter Hummelgaard til ansvar for.

Link

Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om ”Statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler”

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter – https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9471

Alle nyheder