— Retspolitik

Vigtigt med indsats mod vold, voldtægt og hadforbrydelser

Retsordfører Rosa Lund ser frem til de kommende politiforhandlinger med regeringen. Hun udtaler:

– Udspillet fra regeringen er et tiltrængt opgør med mange års alt for centralistiske struktur i dansk politi, så når det gælder etableringen af et mere borgernært politi med øget lokal patruljering og længere åbningstid på lokale politistationer i både landdistrikter og udsatte boligområder, løber justitsministeren åbne døre ind hos os.

– Men jeg savner at høre ministeren sige noget om en opprioriteret indsats mod partnervold og voldtægt. Vi har brug for, at ofre for partnervold og voldtægt oplever en effektiv politiindsats, uanset hvor i landet forbrydelsen sker.

– Og så er der brug for en oprustning i forhold til de mange hadforbrydelser. Ikke mindst dem, der foregår på nettet. For os er det vigtigt, at den it-ekspertise, der efter regeringens plan skal samles i en ny, 13. politikreds, også bliver sat ind på at efterforske, når mennesker udsættes for trusler på nettet eller oplever, at deres private fotos eller videoer deles online.

Alle nyheder