— Arbejdsmarked

Enhedslisten i Arne-forhandlinger: Ret til nedsat tid kan være den afgørende brik

Regeringen, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti forhandler netop nu om ret til tidlig tilbagetrækning. Alle partierne i forhandlingerne har krævet af regeringen, at flere skal omfattes af ordningen, og har kritiseret ordningen for at skære afgørende faggrupper fra.

Enhedslisten foreslår nu at udvide regeringens forslag med en ret til at gå på nedsat tid, hvis man har været 35 år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år.

Det kan vise sig som den manglende brik i puslespillet, vurderer Victoria Velásquez, Enhedslistens beskæftigelsesordfører.

Victoria Velásquez, Enhedslistens beskæftigelsesordfører, siger:

  • Regeringens forslag afskærer en hel del lønmodtagere og faggrupper, som ellers åbenlyst har et stort behov. Fordi regeringen har skåret kagen så snævert, som de har, er der ingen udstrakt hånd til eksempelvis pædagoger, sygeplejersker eller kassemedarbejderen med en ungdomsuddannelse. Alle sammen grupper som åbenlyst har et stort problem med tidlig nedslidning.
  • Stod det til Enhedslisten skulle vi udvide regeringens forslag med adskillige år. Men det er dyrt. Derfor foreslår vi nu, at vi udvider med en ret til at gå på nedsat tid for dem, der har været 35 år på arbejdsmarkedet, når de bliver 61 år. Det vil aflaste mange, og formentlig også få flere til at kunne blive længere i arbejde.
  • Der er et kæmpe ønske blandt lønmodtagerne om at kunne gå ned i tid i årene op til pensionsalderen. For mange er det helt afgørende for, om de kan overskue at blive ved at arbejde. Det er noget, vi bør diskutere meget seriøst i forhandlingerne om tidlig tilbagetrækning. For nedsat tid kan være det, der får brikkerne til at falde på plads.
  • Vi vil kunne give en rettighed til mange flere, end den meget eksklusive ret til tidlig tilbagetrækning, som regeringen har foreslået. Og samtidig er det ikke så rasende dyrt, fordi mange vil kunne blive flere år på arbejdsmarkedet, hvis de får ret til at gå ned i tid. Jeg tror, at det her kan være den afgørende brik i forhandlingerne, så vi får udvidet ordningen og hjulpet flere, som er særligt udsatte for nedslidning, men som regeringens forslag ikke hjælper.

Det foreslår Enhedslisten:

  • Som supplement til regeringens forslag indføres en ordning, der forbedrer mulighederne for at gå på nedsat tid, hvis man samlet har været 35 år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år.
  • Der gives supplerende dagpenge i op til 17 timer pr. uge svarende til nedgangen i timetallet. Der betales pension af de supplerende dagpenge svarende til arbejdsmarkedspensionerne.
  • Arbejdsmarkedsancienniteten omfatter de samme kriterier, som ligger i regeringens udspil til tidlig pension.
  • Opgørelsestidspunktet er, når personen fylder 61 år, og retten træder i kraft med det samme.

Baggrund:

Finansiering:

  • Enhedslisten har tidligere lavet et skøn over udgifterne ved et lignende forslag. Det vurderes umiddelbart at koste omtrent 1,6 milliarder kr. årligt. Vi har spurgt regeringen om et aktuelt bud på omkostningerne ved den foreslåede model, hvor de bedes tage højde for at flere vil kunne blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de går på nedsat tid.
  • Enhedslisten har i forhandlingerne foreslået, at der findes yderligere finansiering til udvidelse af regeringens forslag til ordning ved at fremrykke og øge de allerede foreslåede finansieringsmodeller.
Alle nyheder