— Arbejdsmarked

Psykisk arbejdsmiljø – retstilstanden er uændret

Det psykisk arbejdsmiljø får nu sin egen bekendtgørelse, men det sker uden, at den mangelfulde retstilstand ændres, da bekendtgørelsen alene samler gældende regler.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger:

  • Når jeg tænker på, at der fortsat er mere end en halv million lønmodtagere, der hver dag går på arbejde i et psykisk belastende arbejdsmiljø – og at dårlig og farlig ledelse ikke bliver stoppet af bekendtgørelsen, så er vi ikke i mål. Bekendtgørelsen indeholder ikke nye krav til virksomhederne, men den giver et overblik over de mest relevante regler om psykisk arbejdsmiljø.
  • Vi havde forventet mere end en bekendtgørelse, der samler de nuværende (mangelfulde) regler i en tekst. Vi havde forventet en reel ændring af retstilstanden.
  • Der er brug for lovændringer, så arbejdsgiverne får et strukturelt og konkret ansvar for forebyggelse af det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø. Samtidig skal arbejdsmiljørepræsentantens rettigheder forbedres og Arbejdstilsynet have reelle muligheder for at gribe ind.
  • Bekendtgørelsen ændrer desværre ikke på, at ledelsesretten og virksomhedens interesser i vid udstrækning fortsat vil gå forud for hensynet til de ansattes psykiske helbred.
  • Vi bifalder fagbevægelsen ambition om, at der skal gøres meget mere på området, og det er på høje tid at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø ude på de danske arbejdspladser.
Alle nyheder