— Retspolitik

EL: Godt med mere nærpoliti og øget fokus på ofre

Enhedslisten har sammen med regeringen og en række andre partier netop indgået en aftale om politiets økonomi. Det er blandt andet lykkedes Enhedslisten at få afsat penge til en styrket indsats for ofre for vold i nære relationer og voldtægt, og at sikre, at politiet får efteruddannelse i forhold til håndtering af hatecrimes. Desuden er der i aftalen kommet et større fokus på de forebyggende indsatser og mere nærpoliti. Jeg er rigtig tilfreds med, at vi med politiforliget prioriterer den nære indsats med øget fokus på ofre for vold i nære relationer, voldtægt og hadforbrydelser, siger Enhedslistens retsordfører Rosa Lund, som glæder sig over, at Enhedslisten er en del af den nye aftale.

Enhedslisten retsordfører, Rosa Lund udtaler:

  • Med den her aftale får vi mere nærpoliti, som kan lave en del af det vigtige forebyggende arbejde, og vi har sikret, at der bliver sat ressourcer af til, at politiet kan prioritere vigtige områder som hadforbrydelser og digitale krænkelser og flere ressourcer til den uafhængige politiklagemyndighed. Det er jeg rigtig glad for.
  • I 2020 har Enhedslisten fået vedtaget nogle vigtige forbedringer for ofre for voldtægt og vold i nære relationer, bl.a. har vi fået oprettet et krisecenter for dobbeltminoriteter og sikret en ny samtykkelov. Men politiet skal være klædt på til de her opgaver, derfor er jeg rigtig glad for, at vi med politiforliget sikrer specialiseret personale på de her områder i alle politikredse, og i det hele taget styrker indsatsen for volds- og voldtægtsofre. Det er en kæmpe sejr for Enhedslisten.
  • Vi kan se, at meget af den kriminalitet, der foregår i dag, er kompleks og grænseoverskridende. Derfor er vi glade for, at indsatserne mod social dumping og tvangsarbejde, it-kriminalitet og økonomisk kriminalitet får et gevaldigt løft med den her aftale. Alt i alt tror jeg, at vi med denne her aftale kommer til at opleve et politi, som er tættere på borgerne, og samtidig styrker vi retssikkerheden.
Alle nyheder