— Landbrug

Enhedslisten rystet efter ny skandalerapport: Drikkevandseksperimentet skal stoppe

En ny rapport viser igen, at svampegift og ukrudtsmidler udvaskes i høje koncentrationer til grundvandet. Rapporten viser, at stofferne findes over det tilladte niveau på fire ud af fem testmarker. Afsløringerne er én af mange drikkevandsskandaler de senere år. I 2020 er det blandt andet afsløret, at der er spor fra hormonforstyrrende og ulovlige sprøjtemidler i drikkevandet samt at Miljøstyrelsen i årevis har tilladt vandværkerne at overskride indholdet af pesticider i det drikkevand, der sendes ud i befolkningens vandhaner. Enhedslisten kræver, at miljøministeren handler, efter endnu en skandalerapport.

Enhedslistens miljøordfører, Mai Villadsen, udtaler:

  • I Enhedslisten er vi chokerede over at se endnu en skandalerapport om vores grundvand. Vi kræver et straksforbud mod disse pesticider. Vi er simpelthen nødt til at stoppe brugen af de her giftstoffer i landbruget med det samme. Hensynet til landbrugets sprøjtemidler må ikke komme før folkesundheden.
  • Igen og igen bliver der opdaget sprøjtegifte i vores grundvand og drikkevand. Det er et alt for stort gamble med folkesundheden, og derfor bør miljøministeren agere prompte. Det bør forbydes at bruge sprøjtegifte i sårbare grundvandsområder.
  • De her eksperimenter med alle borgeres drikkevand skal være fortid. Det kræver politisk handling fra miljøministeren omgående. Miljøministeren må forklare sig i et samråd.

Baggrund

Rapporten er udgivet af forskningsinstitutionen GEUS og viser, at der især er tale om to giftstoffer, som er stærkt problematiske:

  • 1,2,4 triazol, der er et svampemiddel, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende, giver fosterskader i forsøg med rotter og som betyder, at hospitalerne kæmper med flere og flere resistente svampeinfektioner, de ikke kan behandle.
  • Ukrudtsmidlet propyzamid, som er klassificeret som kræftfremkaldende.
Alle nyheder
Ø
X